Vreemde afschrijving van uw rekening

Het overkomt ieder jaar diverse mensen en bedrijven, een afschrijving van hun bankrekening waarvoor ze zelf geen toestemming hebben gegeven. Veel van deze afschrijvingen komen voort uit de “automatische incasso”, een bankproduct waarmee bedrijven en organisaties eenmalig of periodiek geld van uw rekening kunnen afschrijven. Officieel dient het bedrijf of de organisatie u hiervoor een formulier/contract te laten tekenen, echter in de praktijk wordt dit niet (altijd) gedaan en vrijwel niet door banken gecontroleerd. 
 
Derden kunnen op deze wijze dus eenvoudig geld van uw rekening laten afschrijven. Gelukkig kunt u dit bedrag vrijwel net zo eenvoudig laten terugboeken door de incasso door uw bank te laten storneren. Let op! Hiervoor gelden wel termijnen dus regel dit altijd direct na ontdekking. U kunt tevens regelen dat de betreffende instelling of bedrijf in de toekomst niets meer van u kan incasseren. Meer informatie over storneren en blokkeren kunt u verkrijgen bij uw eigen bank.  
 
Klik hier voor meer informatie van de ING Bank over dit onderwerp.
 
Klik hier voor meer informatie van de Rabobank over dit onderwerp.
 
Klik hier voor meerinformatie van de ABN AMRO Bank over dit onderwerp
 
Wanneer u wel een machtiging voor de incasso’s heeft verstrekt, maar deze wenst in te trekken, dient u niet bij uw bank te zijn, maar bij het bedrijf of de organisatie aan wie u de machtiging heeft verstrekt. U kunt deze namelijk altijd per direct intrekken. U dient dit schriftelijk te doen en bij voorkeur bij fax of aangetekende post, zodat u dit kunt bewijzen. Indien er afgeschreven blijft worden, kunt u natuurlijk weer terecht bij uw bank.