Vrouw verliest rechtszaak door foto’s op Facebook

Een vrouw die beweerde geen alimentatie te kunnen betalen, heeft een rechtszaak daarover verloren omdat op Facebookfoto’s bleek dat ze wel degelijk geld heeft, aldus de Telegraaf vandaag. Op de website stonden onder andere foto’s over dure reisjes en bezittingen.

In een gerechtelijke procedure geldt volgens artikel 150 Rechtsvordering dat wie stelt, moet bewijzen. Dit betekent dat wanneer u stelt dat u recht heeft op alimentatie van uw ex-partner, u dit zult moeten aantonen. U dient allereerst aan te tonen dat u behoefte heeft aan alimentatie en voorts dat uw ex-partner over voldoende financiele middelen beschikt om deze alimentatie te kunnen betalen.

Volgens art 152 Rechtsvordering kan bewijs worden geleverd door alle middelen, tenzij de wet anders bepaalt. De behoefte aan alimenatie stond hier kennelijk al vast al vast (kan worden vastgesteld via een rekensom), het bewijs dat de vrouw dit ook kon betalen is vervolgens geleverd met de Facebookfoto’s. 

Let dus goed op welke informatie u over uzelf online zet!

Het voorgaande geldt natuurlijk niet alleen in het familierecht. Zo is er in een arbeidsrecht een zaak geweest over een werknemer die zich ziek had gemeld, maar die in werkelijkheid lekker op het strand lag en hiervan foto’s als bewijs op internet had gezet. Ook deze man heeft zijn zaak verloren.