Strafrecht op het sportveld?

Het recente bijtincident, waarbij Luis Suarez (Ajax, Amsterdam) in het sleutelbeen beet van Otman Bakkal (PSV, Eindhoven), heeft veel gemoederen losgemaakt. Voor en tegenstanders van Ajax vonden dat Suarez te ver was gegaan. Ajax legde de speler een boete op en een schoring voor 2 wedstrijden. De KNVB legde een schorsing op van 7 wedstrijden en tot in de politiek werd gesproken over de behoefte aan strengere straffen op het sportveld.  
 
Wat veel mensen, kennelijk ook de politiek, zich niet (voldoende) realiseren is dat er op het sportveld, indien nodig, al zeer streng gestraft kan worden. Niet alleen door een sportclub of een overkoepelende sportbond, maar zelfs door justitie. Het strafrecht is immers ook op sportwedstrijden van toepassing. Dit met dien verstande dat een sporter zich wel kan beroepen op de zogenaamde “sport en spel exceptie”.
 
Deelnemers aan sportwedstrijden moeten, in tegenstelling tot deelnemers aan het normale dagelijkse verkeer, in beginsel en tot op zekere hoogte gevaarlijke gedragingen waartoe het spel uitlokt, over en weer van elkaar verwachten en verdragen. Een sporter kan daarom in beginsel pas strafrechtelijk iets worden verweten, wanneer de door hem gepleegde overtreding niet functioneel en/of disproportioneel is. Of dit het geval is, zal van de omstandigheden van het geval afhangen en dient per keer te worden beoordeeld. Een te hard ingezette tackle, ook als hierbij zwaar letsel optreedt, is niet zonder meer strafrechtelijk verwijtbaar, het slaan van een grensrechter doorgaans wel. 
 
Indien er sprake is van een mogelijk strafbaar feit op het sportveld, kan justitie tot vervolging overgaan. Het is dan aan de rechter of de sporter strafbaar is en welke straf opgelegd dient te worden. Hiervoor zijn geen nieuwe wetten nodig.