Verborgen cameratoezicht op de werkvloer

De afgelopen dagen berichtten diverse media over verborgen cameratoezicht op de werkvloer. Meerdere bedrijven, waaronder Mediamarkt, gaven toe dat ze hun werknemers in het geheim hadden gefilmd, zogezegd voor trainingsdoeleinden. Mag dat zomaar?
 
In beginsel is het toegestaan om duidelijk zichtbare camera’s te plaatsen op de werkvloer, mits de werkgever hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft, zoals bijvoorbeeld beveiliging van mensen en/of goederen. Indien vooraf overleg plaatsvindt, vallen trainingsdoeleinden hier ook onder.
 
Het stiekem plaatsen van camera’s op de werkvloer is in beginsel niet toegestaan. Hiervoor moet er echt sprake zijn van zeer bijzondere omstandigheden en dan nog enkel indien er geen andere alternatieven (meer) zijn. Zo mag er een camera worden geplaatst om een werknemer die van diefstal wordt verdacht in de gaten te houden, maar enkel nadat eerst andere middelen zijn geprobeerd, het slechts tijdelijk is en de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer zo klein mogelijk. Zo zal een camera op een toilet nimmer toegestaan zijn. Het gebruik van geheim camera’s voor trainingsdoeleinden is dus niet toegestaan.  
 
Indien er een ondernemingsraad (OR) in het bedrijf is, dan dient zowel regulier- als geheim cameratoezicht vooraf aan de ondernemingsraad te worden gemeld. Als er geen OR is, is het raadzaam om het gebruik van (geheim) camera toezicht te regelen in het arbeidscontract of personeelshandboek.