Vanaf 1 januari 2020 verminderde aftrek partneralimentatie

Vandaag kopte het AD over duizenden rechtszaken door lagere aftrek partneralimentatie

Vanaf 1 januari 2020 zal de aftrek van partneralimentatie worden afgebouwd volgens het volgende stappenplan:

nu: 51,95%
2020: 46%
2021: 43%
2022: 40%
2023: 37%

Alimentatie wordt gebaseerd op enerzijds de behoefte van de alimentatiegerechtigd en anderzijds de draagkracht van de alimentatieplichtige. De draagkracht wordt in grote lijnen als volgt berekend. Rechters nemen het bruto inkomen van een alimentatieplichtige en rekenen dat om naar een netto besteedbaar inkomen. Van het netto besteedbaar inkomen worden bepaalde lasten voor het levensonderhoud van de alimentatieplichtige afgetrokken. Wat resteert is de zogenaamde draagkrachtruimte. Van deze draagkrachtruimte is 60% voor de ex partner en mag de alimentatieplichtige 40% zelf houden als vrije ruimte.

En nu komt het!

Het bedrag dat beschikbaar is voor de ex partner wordt gebruteerd. Er wordt namelijk rekening mee gehouden dat de alimentatiebetaler de alimentatie fiscaal in aftrek mag brengen en daardoor een teruggave ontvangt. Deze teruggave komt ten goede aan de alimentatieontvanger. De alimentatiebetaler moet het bruto bedrag inclusief fiscale teruggave overmaken. De betaler krijgt de aftrek van de Belastingdienst en de ontvanger moet over de alimentatie inkomstenbelasting betalen. 

Wanneer de alimentatiebetaler echter niet meer tegen het oude tarief kan aftrekken, krijgt hij minder terug van de Belastingdienst en kost de alimentatie hem netto meer. Wanneer daarmee de draagkracht (het bedrag dat betaald kan worden) wordt overstegen, is de alimentatie niet meer in overeenstemming met de wettelijke maatstaven en kan de alimentatiebetaler om wijziging van de alimentatie vragen bij de rechtbank. 

De alimentatieontvanger zal dan bij gelijkblijvende omstandigheden met minder genoegen moeten nemen.

Betaalt u alimentatie en valt u in het hoogste belastingtarief, dan is het van belang om te laten berekenen of uw alimentatie nog wel aan de wettelijke maatstaven voldoet. Ook wanneer u als alimentatie-ontvanger wordt geconfronteerd met een wijzigingsverzoek, kan het lonen om een herberekening te laten maken. De familierecht-advocaten van Van As advocaten zijn u hierbij graag van dienst.

Lees ook mijn artikel “wetswijziging alimentatie: scheiden of blijven?” voor nog meer veranderingen op het gebied van partneralimentatie. 

Contactpersoon