PRIVACY IN HET ARBEIDSRECHT

Privacy en het inschakelen van een onderzoeksbureau
In de uitspraak van de rechtbank Noord-Holland besloot de werkgever, omdat hij twijfelde aan de ziekmelding van de werknemer, een onderzoeksbureau in te schakelen. De werkgever liet de werknemer gedurende 7 dagen heimelijk volgen. De kantonrechter overweegt nog maar eens, hetgeen in mijn ogen vanzelfsprekend is, dat een onderzoek gebaseerd op twijfel over de ziekte begint met een persoonlijk gesprek met de werknemer en daarna een onderzoek door een arts. Het inschakelen van een onderzoeksbureau (in dit geval niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en evenmin een erkend recherchebureau) kan de toets der kritiek niet doorstaan. Gevolg van dit kwalijk handelen is niet dat het onderzoeksrapport buiten toepassing wordt gelaten (dat gebeurt vrijwel nooit), maar dat de rechter vindt het inhoudelijk zo zwak dat hij het rapport niet meeneemt in zijn beslissing. Weg bewijsstuk!

Het toezenden van privacygevoelige informatie aan de verkeerde werkgever
Een andere recente uitspraak betreft die waarin het UWV een brief over de arbeidsongeschiktheid van een werknemer aan een verkeerde werkgever toezendt. Nadat anderhalf jaar van de ziekte verstreken was, besloot het UWV een brief te sturen aan de (nieuwe) werkgever waar de werknemer inmiddels werkzaam was over het mogelijk aan kunnen vragen van een WIA-uitkering. Deze werkgever was niet op de hoogte van de arbeidsongeschiktheid. De kantonrechter oordeelt streng doch rechtvaardig. Ook al bevat de mededeling van het UWV geen bijzondere medische details, het doorgeven van deze mededeling betreft een persoonsgegeven. De UWV heeft onrechtmatig en in strijd met AVG gehandeld door deze gegevens door te zenden aan een werkgever die daarvan niet op de hoogte was. De kantonrechter oordeelt dat een schadevergoeding van € 250,00 passend en billijk is. Hoewel “een zwaluw nog geen zomer maakt” kan uit deze uitspraak wel worden afgeleid dat op het onjuist toezenden van informatie die als persoonsgegeven kan worden aangeduid, door de rechter voortaan eenvoudiger een sanctie kan worden opgelegd met een reflexwerking van de AVG.

Het zonder deugdelijke reden toezenden van persoonsgegevens aan derden
Een laatste mooi voorbeeld is de uitspraak van de rechtbank Overijssel van 28 mei 2019. Hoewel de kwestie van oorsprong bestuursrechtelijk is (er werd een schadevergoeding verzocht vanwege een onrechtmatig besluit van de gemeente), paste het bestuursrecht hier ook het civiele recht toe. In dit geval ging het om een persoon die verzoeken bij de gemeente had ingediend. De gemeente deelde de persoonsgegevens van deze persoon met diverse andere gemeenten, zonder daarvoor een deugdelijke reden te hebben. De rechter oordeelt dat bij het toekennen van een schadevergoeding gelet mag worden op de AVG. De rechter oordeelt dat daarom recht bestaat op smartegeld en kent een schadevergoeding van € 500,00 toe.

Ik sluit zeker niet uit dat in de komende jaren steeds meer aandacht zal uitgaan naar de privacyaspecten van een geschil. Uiteraard houden we dat voor u bij en informeren wij u daarover graag.

Contactpersoon