Vakantiedagen, vakantiegeld en het Corona-virus

Hieronder enkele actuele arbeidsrechtelijke vragen over vakantie en het Coronavirus.

Verplicht (vakantie)dagen laten opnemen?

Mag ik mijn werknemer vragen vakantie op te nemen nu er geen werk meer voor hem is? Een veel gestelde vraag in deze tijd. Vragen mag, verplichten niet. Zit je werknemer thuis omdat er geen werk meer voor hem is, of moet hij uit voorzorg in quarantaine? Dan moet je in beginsel zijn loon doorbetalen en kan de werknemer niet verplicht worden verlofdagen op te nemen.

Bij ADV-dagen kan dit anders zijn. Heeft je werknemer ADV-dagen of andere gespaarde uren/dagen die niet als verlof worden aangemerkt? Dan kan je het opnemen van die dagen -afhankelijk van de afspraken die daarover zijn gemaakt- als werkgever mogelijk wel invullen, omdat deze dagen niet onder de vakantiewetgeving vallen. Echter, als er in de CAO of arbeidsvoorwaarden andere afspraken zijn gemaakt, dan moet je die volgen.

Opgenomen vakantiedagen weer intrekken?

Werknemers willen in deze periode soms liever geen gebruik maken van hun geplande en vastgestelde vakantiedagen. Voor werkgevers komt het geplande verlof van werknemers juist goed uit. Moet je als werkgever instemmen met de intrekking van de vakantiedagen van je werknemer?

In beginsel niet. Als een werknemer vakantiedagen heeft aangevraagd en deze door de werkgever zijn goedgekeurd, zijn beide partijen daar in beginsel, behoudens bijzondere omstandigheden, aan gebonden. Natuurlijk kunnen werkgever en werknemer hierover altijd in overleg andere afspraken maken.

Uitstel van vakantiegeld?

Veel werkgevers ondervinden door het Coronavirus liquiditeitsproblemen. De overheid treft maatregelen om ondernemers te helpen, maar in onze wetgeving vinden we ook aanknopingspunten. Vakantiegeld wordt meestal in de maand mei of juni uitgekeerd, tenzij anders overeengekomen in CAO of arbeidsvoorwaarden. Het is echter mogelijk hiervan af te wijken door middel van een schriftelijke overeenkomst met je werknemer(s). Je moet in ieder geval eenmaal per kalenderjaar tot uitkering overgaan, dat betekent dus dat je wel voor het einde van het jaar het vakantiegeld moet voldoen.  

Geen kinderopvang, geen werk?

Indien een werknemer tijdelijk niet kan werken omdat er geen opvang voor de kinderen is, kan hij een beroep doen op het calamiteitenverlof. Het calamiteitenverlof is tijdelijk verlof voor de werknemer als gevolg van een calamiteit. Het loon moet worden doorbetaald. De duur van dat verlof ligt niet vast en kan variëren van enkele uren tot dagen afhankelijk van de omstandigheden.

Het regelen van opvang voor de kinderen valt onder het calamiteitenverlof, maar na enkele dagen kan hiervan niet meer gesproken worden. Indien de werknemer op dat moment nog steeds geen opvang voor zijn kinderen heeft kunnen regelen, dien je als werkgever wel mee te kijken naar een andere oplossing, zoals bijvoorbeeld aangepaste werktijden, thuis werken, etc.

Vragen? De advocaten van onze Legaldesk Coronavirus staat voor u klaar!

Contactpersoon