Niet alle feesten, festivals en evenementen verboden tot 1 juni!

In tegenstelling tot wat veel werd gedacht, zijn in de aanvullende maatregelen die de overheid op 23 maart jl. met betrekking tot het Coronavirus heeft genomen, niet alle feesten, festivals en evenementen tot 1 juni 2020 verboden.

Blijkens een nieuwsbericht over de aanvullende maatregelen op Rijksoverheid.nl, zijn enkel evenementen met een vergunnings- en meldplicht verboden tot 1 juni 2020. Alle overige aanvullende maatregelen die de overheid op 23 maart heeft genomen, gelden vooralsnog tot en met 6 april 2020.

Niet uitgesloten is dat de looptijd van deze maatregelen op 6 april a.s. alsnog zal worden verlengd. Dat is op dit moment nog niet te overzien.

Oftewel, een evenement dat plaatsvindt na 6 april a.s. en waarvoor geen vergunnings- of meldplicht geldt, is op dit moment nog niet door de overheidsmaatregelen verboden. Daardoor is het juridisch de vraag of deze evenementen op dit moment al met een beroep op overmacht kunnen worden geannuleerd. Wanneer deze evenementen nu toch al worden geannuleerd, bestaat de kans dat een beroep op overmacht geen stand houdt, met alle (juridische) gevolgen van dien.

UPDATE:
Een woordvoerder van Minister Grapperhaus heeft vanavond aan Telegraaf.nl bevestigd dat 1 juni enkel geldt voor vergunningsplichtige evenementen en dat voor alle andere maatregelen vooralsnog 6 april wordt aangehouden.

!ZEER BELANGRIJKE UPDATE!
De in houd van dit artikel is inmiddels deels achterhaald. Het verbod tot 1 juni geldt niet voor evenementen met een vergunnings- of meldplicht, maar voor alle openbare evenementen. Lees ons artikel hierover.

Contactpersoon