Uw onderneming (zonder de bank) financieren met uw eigen product?

Nu kredietverlening via banken lastiger is geworden, worden ondernemers steeds creatiever in het vinden van nieuwe vormen van bedrijfsfinanciering. Een Engelse producent van luxe chocolade, heeft recent obligaties uitgegeven met een rente in chocolade in plaats van geld. In ruil voor een investering van 2.000 pond, ontvangt een obligatiehouder jaarlijks 6 dozen chocolade.

Het idee is geweldig, maar niet nieuw. Vorig jaar heeft een van onze advocaten aan een ondernemer die in Den Bosch een restaurant wilde overnemen, eenzelfde advies verstrekt. Geef obligaties uit aan familie, vrienden, kennissen, vaste klanten en geïnteresseerden en betaal de rente niet uit in geld, maar in etentjes.
 
Hoe gaat dit praktisch in zijn werk:
Een ondernemer geeft bijvoorbeeld 25 obligaties uit van € 1.000,- nominaal met een looptijd van 5 jaar en een rente van 10% te voldoen in dinercheques. De ondernemer vergaart hiermee een startkapitaal van € 25.000,-, dat pas na 5 jaar terugbetaald hoeft te worden. Ieder jaar keert de ondernemer rente uit in de vorm van dinercheques en na 5 jaar betaalt de ondernemer de nominale waarde van de obligaties aan de houders terug. 
 
De ondernemer heeft niet alleen het voordeel dat hij rente betaalt in eigen diensten in plaats van hard geld, hij creëert bovendien “vaste gasten” die mogelijk vaker zullen komen eten en positieve reclame zullen verspreiden, al was het maar om te zorgen dat hun investering veilig is. Hij heeft bovendien 5 jaar de tijd om voldoende te sparen om de obligatiehouders terug te kunnen betalen.
 
De obligatiehouder helpt een (startende) ondernemer en heeft als voordeel dat hij hiervoor een relatief hoge rente krijgt. Weliswaar krijgt hij dinercheques in plaats van hard geld, maar iedereen gaat toch minimaal 1x per jaar toch uit eten. Bovendien zullen veel obligatiehouders ook meedoen omdat ze de ondernemer een warm hard toedragen of het leuk vinden om in de onderneming te investeren. De obligatiehouders dienen zich wel te realiseren dat ze risico lopen. Als de onderneming in geldnood komt of failliet gaat, zijn ze hun investering (deels) kwijt. 

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Rene Halfens.