Kraakverbod aangenomen door 1e kamer

De Eerste Kamer heeft deze week het wetsvoorstel aangenomen dat kraken verbiedt. De wet zal waarschijnlijk per 1 oktober 2010 van kracht worden. Krakers kunnen een gevangenisstraf van maximaal 1 jaar opgelegd krijgen.

Vastgoedeigenaren dienen zich op grond van de nieuwe wet wel in te spannen om bij leegstand binnen een half jaar een bewoner te vinden. Lukt dat niet, dan krijgt de Gemeente het beheer over het pand en kan zij bijvoorbeeld (tijdelijk) studenten in het pand gaan huisvesten.