Uitspraak monstertruckdrama Haaksbergen

De rechtbank Overijssel heeft vandaag de bestuurder van de monstertruck in Haaksbergen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden. Daarbij mag hij 5 jaar zijn beroep als stuntman niet uitoefenen en is zijn monstertruck verbeurd verklaard. De organisatie van het Monstertruckfestival heeft een voorwaardelijke boete van € 25.000,- gekregen. Voorwaardelijk, omdat de rechtbank liever ziet dat het beschikbare geld naar de slachtoffers gaat.

De rechtbank is (kort gezegd) van oordeel dat de bestuurder van de monstertruck zijn zorgplicht ernstig heeft geschonden. Hij heeft niet die veiligheidsmaatregelen genomen die van een goed stuntman mogen worden verwacht en bovendien bij de uitvoering van de stunt teveel risico’s genomen.

De rechtbank rekent het de organisatie van het evenement (kort gezegd) zwaar aan, dat zij de risico’s vooraf onvoldoende in kaart hebben gebracht en (daardoor) tijdens het evenement onvoldoende veiligheidsmaatregelen hebben getroffen. Op grond daarvan hebben ook zij hun zorgplicht geschonden.

Feitelijk heeft de rechtbank zich hierbij onder andere beroepen op:  
= Het plein was veel te klein voor de stunt.
= Het publiek stond veel te dicht op de stunt.
= De rijrichting had niet naar het publiek mogen zijn.
= Er stonden enkel drankhekken ter bescherming van het publiek en deze hekken houden een monstertruck op drift niet tegen.

Daarnaast heeft de rechtbank ook zware kritiek op de wijze waarop de bestuurder van de monstertruck uitvoering heeft gegeven aan de stunt, zeker gelet op voornoemde feiten.

Ook uit deze uitspraak blijkt weer onmiskenbaar dat een organisator of uitvoerder van een evenement een zorgplicht heeft. Het is van groot belang hieraan te voldoen, want het niet (voldoende) voldoen aan deze zorgplicht brengt mogelijk aansprakelijkheid en dus ook strafbaarheid met zich mee.

De zorgplicht brengt met zich mede dat er moet worden zorggedragen voor een gedegen voorbereiding en een professionele uitvoering. Concreet kan dit onder andere worden uitgewerkt in:

[1] Breng vooraf alle risico’s en de kansen daarop in kaart.
[2] Sluit alle onaanvaardbare risico’s uit en neem voor alle resterende risico’s al die (veiligheids)maatregelen die in redelijkheid genomen kunnen worden.
[3] Zorg voor een goed calamiteitenplan, waarin niet alleen de risico’s en het voorkomen daarvan zijn geregeld, maar ook hoe te handelen als een van de risico’s zich onverhoopt toch voordoet.   

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met advocaat René Halfens.