U gaat scheiden, wat nu?

Helaas komt een echtscheiding tegenwoordig veel voor. Bij echtgenoten die 40 jaar getrouwd zijn en bij echtgenoten die elkaar onlangs het ja-woord nog hebben gegeven. Bij echtgenoten die samen meerdere kinderen hebben en bij echtgenoten die samen geen kinderen hebben. Een echtscheiding en de gevolgen die een echtscheiding met zich meebrengt zijn altijd heel verschillend. Elke situatie is anders. Juridische hulp dient dan ook aan te sluiten bij de situatie.

De eerste stap is om te bepalen of jullie nog in staat zijn om in onderling overleg, met behulp van een advocaat scheidingsmediator, afspraken te maken. Afhankelijk van de onderlinge verhoudingen is dit al dan niet mogelijk. Mocht dit mogelijk zijn, dan is het wenselijk daarvoor te kiezen. Immers, een geslaagd mediationtraject zorgt doorgaans voor een betere onderlinge verhouding en is doorgaans goedkoper, dan wanneer ieder een eigen advocaat heeft. Afhankelijk van of er sprake is van een wat makkelijkere, overzichtelijke financiële situatie of dat er bijvoorbeeld sprake is van ingewikkelde huwelijkse voorwaarden, zullen er één dan wel meerdere gesprekken nodig zijn. Hoewel snel en goedkoop scheiden tegenwoordig populair is, is het afhankelijk van jullie situatie of dit voor jullie mogelijk is.

Onder begeleiding van een advocaat scheidingsmediator kunnen jullie afspraken maken over bijvoorbeeld, de kinderen, wie al dan niet tijdelijk in het huis mag blijven wonen, partneralimentatie, kinderalimentatie, de verdeling van de gemeenschappelijke eigendommen en de pensioenen. Uiteindelijk kunnen de gemaakte afspraken over de kinderen in een ouderschapsplan neergelegd worden en de financiële afspraken in een echtscheidingsconvenant.

Mochten jullie niet in onderling overleg afspraken kunnen maken, dan dient een ieder zich tot een eigen advocaat te wenden. Alsdan is het eventueel ook mogelijk om vergezeld van ieder een eigen advocaat in een zogenaamd viergesprek tot afspraken te komen. Mochten jullie over de gevolgen van de echtscheiding erg van mening verschillen, dan kunnen jullie uiteraard ervoor kiezen de zaak voor te leggen aan de rechter. 

Uiteindelijk zal een advocaat altijd een verzoekschrift tot echtscheiding moeten indienen om uiteindelijk officieel te kunnen scheiden.

De familierechtadvocaten van Van As Advocaten kunnen jullie op maat helpen om de gevolgen van jullie echtscheiding zo passend mogelijk te regelen. We vertellen u graag meer tijdens een vrijblijvende eerste afspraak of op ons gratis spreekuur.

Eva Zaunbrecher-Boschloo, advocaat.