De wet WIEG: uitbreiding verlofmogelijkheden bij geboorte

Wist u dat de regels omtrent verlof voor de partner rondom de geboorte van het kind wezenlijk veranderen? Inmiddels is de wet met de toepasselijke naam “WIEG” (wet invoering extra geboorteverlof)  aangenomen. Deze wet zorgt ervoor dat er een minder groot verschil in verlof is tussen de ouders rondom de geboorte van het kind, waardoor de zorgtaken meer evenwichtig kunnen worden verdeeld en de partner ook meer de gelegenheid krijgt een band op te bouwen met het kind. 

Wat gaat er veranderen?

1 januari 2019: geboorteverlof partner van 2 dagen naar in totaal 1 week (de wekelijkse arbeidsduur).

Is het nu nog zo dat je rondom de geboorte van het kind 2 dagen kraamverlof hebt (binnen 4 weken na thuiskomst van het kind), met ingang van 1 januari 2019 verandert dit naar maximaal 1 week, te rekenen vanaf de dag van de bevalling.

De werkgever is verplicht het verlof te geven (en mag het dus niet weigeren) en moet het salaris voor dit aantal uren door te betalen.  

Je mag dit verlof direct opnemen, maar mag het ook spreiden over een periode van maximaal 4 weken na de dag van de bevalling. Werk je bijvoorbeeld 30 uur in de week, dan mag je deze 30 uur direct opnemen, maar ook verspreiden over de 4 weken. 

1 juli 2020: Aanvullend geboorteverlof partner van 3 dagen naar in totaal 5 weken (5x de wekelijkse arbeidsduur)

Momenteel heb je aansluitend aan het kraamverlof nog recht op 3 dagen onbetaald ouderschapsverlof. Met ingang van 1 juli 2020  zal dit veranderen naar in totaal 5 weken onbetaald verlof. Het gaat om 5 x de wekelijkse arbeidsduur die als verspreid verlof mag worden opgenomen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. Dus werk je 30 uur in de week, dan komt dit neer op 150 uur die je in 6 maanden tijd kan opnemen. Voorwaarde is wel dat je eerst het geboorteverlof hebt opgenomen.

Gedurende dit verlof heb je recht op een uitkering van het UWV. Deze uitkering is 70% van het (maximum) dagloon.

De verdeling van het aantal uren zal in overleg met de werkgever plaatsvinden, waarbij de werkgever de voorgestelde spreiding alleen mag weigeren als er sprake is van een zwaarwichtig bedrijfsbelang. Dit belang wordt niet snel aangenomen, maar als dat er is, betekent dit alleen dat de spreiding mag worden aangepast. De opname kan niet worden geweigerd.

Verander je van baan gedurende het (aanvullend) geboorteverlof, dan heb je het recht je (resterende) verlof binnen de termijn van 6 maanden na de geboorte van het kind op te nemen bij de nieuwe werkgever.

1 januari 2019: adoptie en pleegzorgverlof wordt uitgebreid van 4 naar 6 weken.

De duur van het verlof wordt uitgebreid voor kinderen die op of na 1 januari 2019 in het gezin worden opgenomen. Het verlof blijft onbetaald.

Let op: dit zijn de wettelijke regels. Is er een cao van toepassing, dan kan het zijn dat daarin afwijkende afspraken zijn opgenomen.