Scheiden, verhuizen en kinderen

Als partijen uit elkaar gaan, verandert er veel. Zo ook de woonsituatie. Soms wil één van hen na de scheiding naar een andere woonplaats verhuizen, omdat bijvoorbeeld zijn of haar familie daar woont. Ook gebeurt het dat één van de ouders een tijd na de echtscheiding een andere partner heeft die elders in het land of zelfs Europa of de wereld woont, en daarnaartoe wil verhuizen om samen te wonen. Mag een ouder verhuizen?

Een ouder mag niet zomaar verhuizen als hij of zij het merendeel van de zorg voor de kinderen heeft. Als ouders het gezamenlijk gezag hebben dan is de verhuizing van de kinderen namelijk een beslissing die ouders samen moeten nemen. De andere ouder kan dus met een verhuizing niet instemmen. Die ouder kan dit enkel doen als er een goede reden is. Wil bijvoorbeeld moeder binnen dezelfde woonplaats of een naastgelegen plaats verhuizen, dan is er meestal geen gerechtvaardigde reden om dit tegen te houden. Behalve de plek waar de kinderen wonen, blijft de rest (omgangsregeling, school, etc.) vaak hetzelfde.

Als ouders er samen niet uitkomen, kan het geschil aan de rechter worden voorgelegd. De rechter kijkt naar alle omstandigheden. Hoe is de omgangsregeling met de andere ouder? Wat is de reden van de verhuizing? Kunnen ouders goed met elkaar overleggen? Wat zijn de gevolgen van de verhuizing? Hoe goed doordacht is de verhuizing? De rechter kijkt naar alle belangen die er spelen, waarbij de belangen van het kind “een overweging van de eerste orde dient te zijn”. Hoewel dus de belangen van het kind voorop staan, betekent dat niet altijd dat die belangen het zwaarst wegen.

Voor verhuisgeschillen geldt dat geen enkele situatie hetzelfde is. De uitkomst is dus altijd anders.

Vorige maand heeft het hof Den Bosch een uitspraak gedaan in een verhuisgeschil. Moeder wilde met het kind verhuizen naar Duitsland. Vader was het daarmee niet eens. Het gerechtshof vindt in dit geval dat de belangen van vader en kind zwaarder wegen dan die van moeder. De verwachting is dat bij verhuizing de communicatie door de afstand nog meer verslechtert, dat vader en kind minder (spontaan) contact en omgang zullen hebben en dat vader minder betrokken zal zijn bij school, sport en andere activiteiten. Moeder heeft verder niet aangetoond dat zij en haar nieuwe partner in de buurt van hun ‘oude’ woonplaats in Nederland geen baan zouden kunnen vinden. Moeder mag dus met het kind niet verhuizen.

Als u vragen heeft over verhuizen na echtscheiding, dan kunt u contact met ons opnemen.

Maaike Goes, familierechtadvocaat