Toename aantal scheidingen senioren!

Steeds meer stellen van boven de vijftig gaan uit elkaar. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Maar ook steeds meer mensen van boven de zestig, zeventig en zelfs tachtig zetten die stap. Echtscheidingsadvocaat en mediator mr. Marie-Louise van As noemt in een artikel in de Volkskrant het bereiken van de AOW leeftijd als een belangrijke oorzaak. Maar er zijn meer redenen te noemen voor deze opvallende tendens.

Mensen worden gemiddeld ouder en gaan zich dus afvragen of ze de komende 30 jaar nog wel met elkaar verder willen. Uitgaande van een traditionele setting waarin de man met 65 jaar thuis komt te zitten, kan een relatie zich kan verdiepen maar het kan ook de verkeerde kant opgaan.

Vaak zien we dat de echtgenoten een andere richting op zijn geëvalueerd en andere verwachtingen voor de toekomst hebben. Vrouwen zijn, met het uithuis gaan van de kinderen, meer op zichzelf gericht geraakt: ze hebben jarenlang hun leven in het teken gesteld van het gezin en komen in een nieuwe levensfase die meer om hun eigen wensen en belangen draait. Dat kan botsen met de mannen, die na hun pensionering de volledige zorg en aandacht van de vrouw als vanzelfsprekend blijven verwachten.