Voorstel voor nieuw systeem kinderalimentatie!

De Rechtspraak heeft recent een voorstel voor een nieuw systeem voor de vaststelling van kinderalimentatie aan diverse professioneel betrokkenen op het gebied van kinderalimentatie voorgelegd.

Het voorstel is gericht op vereenvoudiging van de normen voor de vaststelling van alimentatie. Zie hier voor meer informatie.

Bron: www.rechtspraak .nl