Een scheidingsloket

Tijdens mijn vakantie werd een artikel uit de krant over echtscheidingen onder mijn aandacht gebracht. De titel van het artikel luidde: “Waalwijk biedt eerste hulp bij echtscheidingen”. Het artikel gaat over de vele huwelijken die tegenwoordig door echtscheiding eindigen, in procenten uitgedrukt was dat in Waalwijk de eerste helft van 2019 49%. Waalwijk heeft een kwartiermaker echtscheidingen aangesteld. De aanleiding hiervoor is echter niet het hoge percentage echtscheidingen in Waalwijk maar een regionale proef in de aanpak van vechtscheidingen waar kinderen de dupe van worden.

In de regio Oost-Brabant loopt een project met als doel vechtscheidingen tussen ouders te voorkomen door al in een vroeg stadium de juiste instanties in te schakelen waardoor hulpverlening wellicht kan voorkomen dat ouders met elkaar gaan strijden ten kosten van de kinderen. De diverse regionale hulpverlenende instanties dienen hier onder regie van een verantwoordelijke van de gemeente waar het scheidende stel woonachtig is samen te werken.

De gemeente Waalwijk heeft hiertoe een kwartiermaker aangesteld, andere gemeenten zijn druk doende om een scheidingsloket vorm te geven. Deze nieuwe initiatieven vloeien allemaal voort uit de voortgangsrapportage “Scheiden zonder Schade” van de minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker. Er zijn twee Regiolabs aangewezen waar met nieuwe samenwerkingsvormen geëxperimenteerd wordt, namelijk Oost-Brabant en Den Haag.

In deze Regiolabs gaat geëxperimenteerd worden met scheidingsloketten, een gezinsadvocaat en gekwalificeerde gezinsvertegenwoordigers. Hierbij is vooral aandacht voor het oplossen van al ontstane problemen en hulp bij het uit elkaar gaan. Er staan ons nog diverse wijzigingen te wachten als het aan onze minister van Rechtsbescherming ligt.

Er is steeds meer aandacht bij familierechtadvocaten voor de oorzaken van een echtscheiding. Juridisch gezien kan een rechter een echtscheiding uitspreken wanneer er sprake is van een duurzame ontwrichting van het huwelijk (art. 1:151 BW). Familierechtadvocaten die ook mediator zijn handelen al als een soort van gezinsadvocaat door oog te hebben voor de belangen van alle betrokkenen bij een echtscheiding, niet in de laatste plaats de kinderen. Als advocaat/mediator kan je een gezin behulpzaam zijn bij alle emotionele, financiële en juridische uitdagingen die bij het verbreken van een relatie aan de orde komen.

Bij Van As Advocaten zijn over 4 vestigingen 6 familierechtadvocaten die tevens mediator zijn werkzaam die ook nu al, ongeacht de regio waarin u woonachtig bent, behulpzaam kunnen zijn bij alle aspecten van een scheiding. Het netwerk van de familierechtadvocaten/mediators omvat ook diverse hulpverleners die op emotioneel of financieel gebied ingeschakeld kunnen worden om de scheiding in goede banen te leiden.

Schroom niet om contact met ons op te nemen!