Relatiebeding vs. Linkedin

Mag je via linkedin contact leggen met een werknemer van een relatie van je ex-werkgever, terwijl je een nog lopend relatiebeding hebt? De rechtbank Arnhem oordeelde recent in een kort geding van niet.
 
In een relatiebeding kan een werkgever voor een bepaalde (redelijke) periode aan een ex-werknemer een verbod opleggen om contact te onderhouden met (bepaalde) relaties van werkgever. Doorgaans wordt aan de overtreding van dit verbod een forse boete gekoppeld. De jurisprudentie leert dat rechters bereid zijn bij overtreding deze boetes ook daadwerkelijk op te leggen. Voor matiging is pas plaats bij bijzondere omstandigheden.   
 
Een relatiebeding moet altijd schriftelijk worden overeengekomen. Het beding kan onder andere worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst bij indiensttreding, in een afzonderlijke overeenkomst gedurende de arbeidsrelatie of in de beëindigingovereenkomst waarin het vertrek van de werknemer geregeld wordt. Naast of in plaats van een relatiebeding kan ook een concurrentiebeding worden opgelegd. Dit beding regelt dat er voor een bepaalde (redelijke) periode geen concurrerende activiteiten mogen verricht binnen een bepaald (redelijk) territorium. Ook hier kan weer een boete aan worden gekoppeld.
 
In de zaak die in Arnhem diende had een werkgever gezien dat een ex-werknemer met een lopend relatiebeding via linkedin een link had gelegd met een werknemer van een van de verboden relaties. De werkgever had dit gemerkt door de linkedin melding dat “X is now connected to Y 24 minutes ago”. Dit betekent dat de ex-werknemer de relatie heeft uitgenodigd, of dat hij een uitnodiging van deze relatie heeft geaccepteerd. In ieder geval was er in strijd met het relatiebeding contact geweest met een relatie, zo stelde de werkgever.  De rechter in Arnhem heeft dit standpunt van de werkgever gevolgd. Op basis hiervan kan worden gesteld dat: Het leggen van linkedin contacten met relaties van een ex-werkgever in strijd is met een relatiebeding, althans in onderhavige zaak en volgens de rechtbank Arnhem.
 
Of iedere link via linkedin in strijd is met een relatiebeding is nog even de vraag. Allereerst hangt het natuurlijk af van de formulering van het relatiebeding, daarnaast was het beding in deze zaak niet opgenomen in de arbeidsovereenkomst maar in de beëindigingovereenkomst (legt meer nadruk op het beding) en bovendien had deze weknemer het verbod ook al op andere manieren overtreden. Tot slot is er beroep mogelijk tegen de uitspraak van de rechtbank Arnhem. Echter, zolang er niet meer duidelijkheid is, dien je als werknemer met een relatiebeding voorzichtig te zijn om niet het risico te lopen om een forse boete te verbeuren aan je ex-werkgever.
 
Meer informatie over dit onderwerp kunt u verkrijgen via onze arbeidsrechtspecialist: Marije Helmich