© Copyright

Sinds kort publiceert het Brabants Dagblad op internet direct onder al haar artikelen: “© Brabants Dagblad, op dit artikel rust copyright.” Ook het AD en Telegraaf plaatsen soortgelijke teksten, maar dan minder zichtbaar lager op hun website. Gelijkluidende teksten en het © teken worden ook in veel boeken en tijdschriften gebruikt. Is dat nodig?
 
Copyright is de Engelse vertaling van wat wij in Nederland auteursrecht noemen. Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, aldus artikel 1 van de auteurswet. Wat niet in dit artikel staat, maar wel hieruit voortvloeit, is dat het auteursrecht automatisch en gelijktijdig ontstaat met de schepping van het werk. Er hoeft door de maker hiervoor geen enkele handeling te worden verricht( behalve het maken van het werk zelf).   
 
De schrijver van een artikel heeft dus automatisch het auteursrecht op dit artikel. Hij hoeft hiervoor niets te doen en is ook niet verplicht om zijn auteursrecht aan te geven met woorden of het © teken. Het is anderen op grond van de wet verboden hierop inbreuk te maken. Een inbreuk kan niet alleen via de civiele rechter, maar zelfs via de strafrechter worden aangepakt.
 
Bepaalde inbreuken zijn wel toegestaan, zoals het citaatrecht (art. 15 a auteurswet) en het recht van de pers om nieuws uit de andere pers over te nemen (artikel 15 auteurswet). Hiervoor moet wel aan de in de betreffende wetsartikelen gestelde regels worden voldaan
 
Is vermelding van copyright of het © teken nodig? Het antwoord hierop is dus nee. Waarom doet men dit toch? Niet iedereen is op de hoogte van de bescherming van het auteursrecht en een artikel (zeker op een website) is natuurlijk zo gekopieerd. Door de verwijzing naar het auteursrecht wordt mogelijk het aantal illegale kopieën verminderd. Baat het niet, schaadt het niet.