Pieter van As in businessblad Ondernamen

In de maartuitgave van het businessblad Ondernamen Nieuwegein staat in de rubriek “Oude helden” deze keer de spotlight op Pieter van As, oprichter van ons kantoor.

Ondernamen Nieuwegein is het businessblad voor de regio Nieuwegein voor en door ondernemers.