President Hoge Raad: Toegang tot het recht is in gevaar

De toegang tot de rechter is serieus in gevaar als het plan van het kabinet voor kostendekkend griffierecht doorgaat.  Dat zegt Geert Corstens, president van de Hoge Raad, in een interview met NRC Handelsblad gepubliceerd op zaterdag 18 maart.

Ongewenst
Corstens noemt de verhoging van de griffierechten (de eigen bijdrage voor een gang naar de rechter) ongewenst. "In een behoorlijk geregelde rechtsstaat moet de burger uiteindelijk naar de overheidsrechter kunnen. Dat de regering erop aandringt ook andere mogelijkheden te gebruiken, is prima. Maar we moeten zorgen dat burgers die niet naar een arbiter kunnen, wel naar de rechter kunnen. Dat is nu in gevaar."

Vestigingsklimaat
Corstens waarschuwt in het interview ook voor de gevolgen voor het economische vestigingsklimaat die het duurder maken van de gang naar de rechter veroorzaakt. "We moeten ons niet uit de markt prijzen, als je tenminste ambitie hebt als land. Als een groot bedrijf bij een Nederlandse rechtbank 250.000 euro moet betalen maar het in België voor 50.000 euro kan afdoen, gaan ze daar heen."

Veiligheid
De president van de Hoge Raad ziet eigenlijk niet hoe er bezuinigd kan worden op de rechterlijke macht, afgezien van voortschrijdende efficiency-maatregelen. Hij plaatst ook kanttekens bij het uitgangspunt van besparing. "Vergeet niet, de rechter is een fundament van de rechtsstaat. Die moet zorgen voor interne veiligheid. Dat is de oudste opdracht van de overheid! Dat verlangen de burgers. Dat kost dus geld."

Diederik Aben

In het interview gaat Corstens ook in op het terugtrekken van de kandidatuur van advocaat-generaal Diederik Aben als raadsheer bij de Hoge Raad vorig jaar, nadat de PVV bezwaren had aangetekend. Aanleiding was dat Aben in een notitie had geschreven dat de beslissing om de rechters in het Wilders-proces te vervangen wegens vooringenomenheid onjuist was. De president van de Hoge Raad zegt dat de naam van Aben op de komende aanbevelingslijst weer terug te vinden zal zijn, zij het op een lagere plaats. "We hebben de schade beperkt en bereikt dat hij niet definitief als kandidaat-raadsheer is afgevoerd. Na verloop van tijd zal ik hem weer voordragen", aldus Corstens. Hij denkt dat Aben op termijn wel raadsheer kan worden. "Ik heb indicaties dat de Kamercommissie na verloop van tijd – misschien moeten er eerst nog verkiezingen overheen – zal instemmen met onze aanbeveling. Zijn kwaliteiten worden door niemand in twijfel getrokken."

bron: www.rechtspraak.nl