Marie-Louise van As live in de uitzending bij Jeroen van Inkel, Q music!Op 10 april 2012 sprak Marie-Louise van As tijdens een live radio uitzending met Jeroen van Inkel en Patricia van Liemt over de juridische keuzes die een aanstaand echtpaar moet maken. Aanleiding was de veelbesproken relatie tussen soapie Lieke van Lexmond en succesvol ondernemer Jurriaan Oerlemans, de broer van.

De belangrijkste juridische keuze die gemaakt moet worden is of er gehuwd wordt op huwelijkse voorwaarden of in gemeenschap van goederen. Bij een gemeenschap van goederen wordt – kort gezegd – alles gedeeld: bezittingen en schulden. Bij huwelijkse voorwaarden kan ervoor gekozen worden om helemaal niets met elkaar te delen (de koude uitsluiting) of alleen bepaalde zaken, zoals bijvoorbeeld een woning. Alles afhankelijk van de wensen van het (aanstaand) echtpaar.

Marie-Louise benadrukte tijdens het interview dat het belangrijk is om vooraf goed na te denken over hoe je de zaken geregeld wil hebben in geval van echtscheiding of overlijden. Dat is niet romantisch als je aan de vooravond van je huwelijk staat, maar wel realistisch. Iedereen kan ermee te maken krijgen en dan kun je je zaken maar beter goed geregeld hebben. Helaas blijken er in de praktijk te vaak nog mensen in de veronderstelling te verkeren dat zij bij echtscheiding niets met elkaar hoeven af te rekenen terwijl dat toch anders in de tekst van de huwelijkse voorwaarden staat bepaald. Het is dus belangrijk om goed met de notaris te bepreken wat de wensen zijn en op welke wijze dat geregeld moet worden.

Daarnaast is het belangrijk om eens in de zoveel tijd te bekijken of de gekozen regeling nog actueel is. In de praktijk zien we helaas vaak dat de huwelijkse voorwaarden in een bureau lade verdwijnen en daar pas uitkomen bij een echtscheiding. Dat terwijl er tijdens een huwelijk veel verandert: er komen kinderen, de vrouw gaat minder werken, een van de partners start een eigen onderneming. Deze veranderingen kunnen ertoe leiden dat de huwelijkse voorwaarden moeten worden aangepast. Het is dus belangrijk om tijdens het huwelijk kritisch te blijven kijken naar de gekozen regeling.