Pas op met het overnemen van artikelen en foto’s van internet

Op grond van de auteurswet komt aan de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst (zoals bijvoorbeeld een artikel of foto) het auteursrecht toe: het  exclusieve recht om het werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. De maker is gerechtigd zijn rechten (deels) over te dragen aan anderen. Degene met het auteursrecht kan optreden tegen een ieder die inbreuk maakt op het auteursrecht en bijvoorbeeld in rechte een verbod op de inbreuk of een schadevergoeding vorderen.  
 
Het is dus niet toegestaan om foto’s of artikelen/teksten die u op internet vindt, zonder toestemming van de auteursrechtrechthebbende op uw website over te nemen. Indien u dit toch doet, loopt u het risico dat u wordt aangesproken door de rechthebbende van het auteursrecht. Dit risico wordt steeds groter, nu er diverse bedrijven zijn gespecialiseerd in het opsporen van deze inbreuken en op basis van no-cure-no-pay voor diverse rechthebbenden 24/7 op onderzoek uit zijn. Regelmatig zien wij dan ook dat onze leden te maken krijgen met (soms enorme) claims voor het overnemen van een foto, artikel of tekst op hun website.
 
Wij adviseren u daarom om niet zonder toestemming teksten of foto’s op uw website te plaatsen. Indien u dit toch heeft gedaan, adviseren wij u deze direct te verwijderen. Met betrekking tot foto’s kunt u als alternatief op zoek gaan naar rechtenvrije foto’s of voor vaak een relatief laag bedrag een foto kopen via websites als istockphoto.com. Met betrekking tot teksten heeft u wel een wettelijk citaatrecht en u mag altijd een link opnemen naar het originele artikel.  
 
Wanneer u wordt aangesproken voor het zonder toestemming plaatsen van een foto of artikel/tekst, worden vaak belachelijk hoge bedragen gevorderd. Wij adviseren altijd om deze niet zomaar te betalen, maar u kunt ook niet stil blijven zitten. Raadpleeg altijd direct uw huisadvocaat voor advies.