Serveerster ontslagen om een opeten stuk appeltaart

Een 52-jarige serveerster uit Engeland is op staande voet ontslagen, nadat zij een stuk appeltaart naar huis had meegenomen, aldus de Telegraaf vandaag. Opmerkelijk is dat zij het stuk appeltaart niet had gestolen, maar had gekregen om in de pauze op te eten. Omdat het te druk was, had ze te weinig tijd om het op te eten en pakte ze het stuk appeltaart in om mee naar huis te nemen. Omdat de bedrijfsregels nadrukkelijk verboden etenswaar mee naar huis te nemen, werd ze na ontdekking door camerabeelden op staande voet ontslagen. De vrouw ging naar de rechter, maar die gaf niet haar, maar haar werkgever gelijk, het ontslag bleef in stand. De werkneemster heeft dus niets gestolen, maar wel de interne regels overtreden. Kan op een dergelijke overtreding ook in Nederland direct ontslag op staande voet volgen?
 
Om een ontslag (op staande voet) wegens overtreding van regels in Nederland te kunnen rechtvaardigen, moet er sprake zijn van een duidelijk beleid, met heldere sancties dat strikt wordt gehandhaafd. Niet alleen moeten de regels dus bij alle werknemers bekend zijn, ook de straffen. Beiden moeten bovendien strikt nageleefd en opgelegd worden en dus niet af en toe. Er mag geen onduidelijkheid zijn. Zo weigerde een kantonrechter in april dit jaar een inpakmedewerker te ontslaan die tijdens zijn werkzaamheden enkele chocoladerepen had weggenomen en opgegeten, omdat er binnen het bedrijf bij een eerder vergelijkbaar geval geen ontslag, maar slechts een waarschuwing was gegeven. De werknemer kon hierdoor de consequenties van zijn handelen niet overzien, aldus de rechter.
 
Indien er wel sprake is van een duidelijk beleid met heldere sancties dat strikt wordt gehandhaafd, kan de rechter nog roet in het eten gooien. Zo maakte een kantonrechter in 2008 het ontslag op staande voet van een KLM schoonmaker ongedaan, die tijdens zijn werkzaamheden nootjes had meegenomen. Dit omdat volgens de rechter het vergrijp, gelet op de persoonlijke omstandigheden van de werknemer, het ontslag op staande voet niet rechtvaardigt. Er mag dus sprake zijn van strenge regels en sancties, maar deze moeten wel altijd redelijk en billijk blijven.
 
Arbeidsrecht volt onder de bevoegdheid van de kantonrechter die zelfstandig uitspraak doet. Van kantonrechters is bekend dat deze veelal ook een eigen visie en mening hebben, zodat de uitspraak per kantonrechter kan verschillen.
 
Het is dan ook de grote vraag of het ontslag van de serveerster in Nederland stand had gehouden. Hierbij dient aangetekend te worden dat het arbeidsrecht in Nederland onder de bevoegdheid van de kantonrechters valt, waarvan bekend is dat zij vaak een eigen mening/visie hebben, zodat het ook nog eens per kantonrechter kan verschillen.
 
Zorg als werkgever dus altijd voor redelijke regels en sancties, die duidelijk worden gecommuniceerd aan alle werknemers en die strikt worden gehandhaafd.