Ouderschapsverlof

Met ouderschapsverlof kan een werknemer tijdelijk minder werken om meer tijd te besteden aan zijn kinderen. Beide ouders hebben recht op ouderschapsverlof.

Een werknemer kan ouderschapsverlof opnemen voor kinderen tot 8 jaar. Ook moet de werknemer die ouderschapsverlof aanvraagt tenminste een jaar bij dezelfde werkgever werken. Dit hoeft echter geen aaneengesloten jaar te zijn. De verschillende periodes dat een werknemer bij een werkgever in dienst is geweest kunnen bij elkaar worden opgeteld, waarbij dient te worden opgemerkt dat de onderbreking tussen deze periodes niet meer dan 3 maanden mogen zijn. Een werknemer kan voor elk kind dat hij heeft apart ouderschapsverlof opnemen. In geval van een tweeling heeft een werknemer twee keer recht op ouderschapsverlof. Een werknemer kan daarnaast ook ouderschapsverlof krijgen voor een adoptiekind, een pleegkind of een stiefkind. Voorwaarde is dat het kind wel bij de werknemer woonachtig is.

Een werknemer heeft recht op 26 weken ouderschapsverlof verdeeld over 12 maanden. De uren voor het verlof worden berekend op basis van het aantal uren per periode, die in de tussen werknemer en werkgever overeengekomen arbeidsovereenkomst staan vermeld.

Een werknemer dient ouderschapsverlof schriftelijk aan te vragen bij zijn werkgever. In geval van meerdere werkgevers heeft een werknemer recht op ouderschapsverlof bij al zijn werkgevers. Ouderschapsverlof bij meerdere werkgevers hoeft een werknemer niet gelijktijdig op te nemen.

Een werknemer krijgt geen salaris voor de uren waarvoor hij ouderschapsverlof heeft opgenomen en gedurende het ouderschapsverlof worden er geen vakantiedagen opgebouwd. Een werkgever mag ouderschapsverlof niet inhouden op het tegoed aan vakantiedagen van een werknemer. Als een werknemer wordt ontslagen stopt het ouderschapsverlof op de eerste dag van zijn werkloosheid.

De regering wil het ouderschapsverlof aanpassen, waarbij het onder andere de bedoeling is dat een werknemer direct na indiensttreding ouderschapsverlof kan aanvragen. De wijzigingen zijn een onderdeel van de Wet houdende modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden. Het gaat vooralsnog om voorgenomen beleid. De ingangsdatum van de wetswijzigingen is nog niet bekend, omdat de Eerste en Tweede kamer de plannen nog moeten goedkeuren.

Kwesties met betrekking tot ouderschapsverlof kunnen zeer casuïstisch zijn. Bij twijfel of advies kunt u hiervoor dan ook terecht bij mr. Bob Bus.