Opzegtermijn binnen de telecom nu ook voor zakelijke markt aan banden

Per 1 oktober 2016 wijzigt de Telecommunicatiewet voor zakelijke klanten. Dit heeft invloed op de opzeggingstermijn en het stilzwijgend verlengen van zakelijke contracten in de telecommunicatie.

Na de wijziging heeft de zakelijke klant, net als de consument, slechts een opzegtermijn van één maand en kan de zakelijke klant bij een contract van onbepaalde duur, de overeenkomst te allen tijde kosteloos opzeggen. Enkel indien de zakelijk klant daar nadrukkelijk om vraagt, kan de opzegtermijn van een maand worden verlengd naar drie maanden. Met de wijziging in de Telecommunicatiewet worden de regels omtrent de opzegging en verlengen voor zakelijke klanten dus versoepeld. De wijzigingen zijn van toepassing op contracten die voor 1 oktober 2016 zijn aangegaan voor bepaalde tijd en al stilzwijgend zijn verlengd en vernieuwd en voor contracten die na 1 oktober 206 zijn aangegaan.