Advocaatkosten echtscheiding soms aftrekbaar binnen de onderneming

In een recente uitspraak van 7 juni 2016 van het Gerechtshof Amsterdam is geoordeeld dat de advocaatkosten als gevolg van een echtscheiding voor een gedeelte voor rekening van de onderneming mogen komen. Het is een bijzondere uitspraak waarin de vrouw 90% van de aandelen in een raamprostitutiebedrijf houdt en ervoor strijdt dat de resterende aandelen ook aan haar worden toebedeeld. De man, 10% aandeelhouder, heeft een strafrechtelijk verleden. Als het aandelenbelang aan hem zou worden toebedeeld, dan zou dat het einde betekenen van de onderneming op grond van de Wet BIBOB.

Volgens het Hof is er daarom sprake van ‘een voldoende verband tussen de door belanghebbende gedreven onderneming en (een deel van) de kosten van de boedelscheidingsprocedure’. Op deze grond acht het Hof het ‘niet onzakelijk’ om een gedeelte van de kosten voor rekening van de onderneming te laten komen.

De advocaatkosten bij een echtscheiding zijn niet vaak aftrekbaar binnen de onderneming of de BV. Echter, uit deze uitspraak van het Hof, volgt dat als de onderneming of de BV een belang heeft (in de echtscheidingsprocedure), dan (een deel van) de advocaatkosten wel aftrekbaar kunnen zijn van de winst.

Kansen dus voor de ondernemer die te maken krijgt met een echtscheiding!

Voor meer vragen over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met Marie-Louise van As, familierechtspecialist bij Van As advocaten Nieuwegein.