Gemeente mag winkels geen alcohol laten verkopen

Diverse Nederlandse gemeenten overwegen of experimenteren met een proef, waarin winkels alcoholische drank mogen verkopen en/of schenken aan hun klanten. Ook de gemeente Nieuwegein doet hieraan mee. De Slijtersunie heeft hiertegen bij de gemeente Nieuwegein bezwaar aangetekend en heeft de rechtbank Utrecht gevraagd om een voorlopige voorziening in afwachting van de uitkomst van deze bezwaarprocedure. De voorzieningenrechter heeft vandaag geoordeeld dat de proef in afwachting van de uitkomst van de bezwaarprocedure dient te worden gestaakt.

Kort gezegd oordeelde de rechter dat de proef in strijd is met de Drank- en Horecawet en de gemeente Nieuwegein zich aan deze wet dient te houden en deze bovendien dient te handhaven. Concreet mag de gemeente de proef dus niet promoten en dient zij bovendien op te treden tegen ondernemers die toch meedoen aan de proef.

De rechter motiveerde dit (kort samengevat) als volgt: De Drank- en Horecawet is opgesteld door de nationale wetgever. De gemeente is hierin weliswaar aangewezen als vergunningverlener, toezichthouder en handhaver, maar aanpassingen van de wet mogen enkel worden gedaan door de nationale wetgever zelf. Hiervan kan alleen onder bijzondere omstandigheden worden afgewezen (bijv. indien er een concreet zich op legalisatie bestaat ), maar daarvan was hier volgens de voorzieningenrechter geen sprake. De gemeente heeft derhalve niet de vrijheid om van de wet af te wijken en dient conform de wet te handelen bij het verlenen van vergunningen, hier toezicht op te houden en bij overtredingen handhavend op te treden.

Voornoemde uitspraak is een voorlopige voorziening in afwachting van de beslissing op de bezwaarprocedure bij de gemeente Nieuwegein. Wanneer het bezwaar mocht worden afgewezen, zal deze uitspraak voor de Slijtersunie  zeker reden zijn een nieuw gerechtelijke procedure te starten.

Meer weten over dit onderwerp? Wij zijn u graag van dienst!