Opgepast bij contracteren via internet (langs elektronische weg)!

Het via internet sluiten van een overeenkomst wordt steeds meer gemeengoed. Het is relatief eenvoudig, maar dat brengt niet met zich mee dat geen oplettendheid is geboden. Een uitspraak van de kantonrechter Overijssel van 14 januari 2014 maakt dat duidelijk.

Een particulier had via internet een overeenkomst met een energieleverancier gesloten door middel van een aanmelding via internet (de website van de energieleverancier). De energieleverancier heeft de aanmelding per post bevestigd. Vervolgens is tweemaal een bedrag voor de levering van energie van de rekening van de particulier afgeschreven middels automatische incasso. Na de twee afschrijvingen werden vervolgafschrijvingen gestorneerd. De energieleverancier startte een gerechtelijke procedure. De particulier verweerde zich door te stellen dat zij de overeenkomst niet had gesloten. De rechter heeft de particulier in het gelijk gesteld.

Wat heeft de energieleverancier verkeerd gedaan? Op het eerste gezicht niets.  Maar…

De wet bepaalt dat wanneer een partij langs elektronische weg een verklaring uitbrengt die mag worden opgevat als een aanvaarding van een aanbod, welk aanbod tevens via elektronische weg is gedaan, de dienstverlener zo spoedig als mogelijk de ontvangst van die verklaring via elektronisch weg bevestigt. Met andere woorden: indien een particulier via internet (middels het invullen van zijn gegevens) een overeenkomst sluit, dient de opdrachtnemer het sluiten van de overeenkomst per e-mail te bevestigen.

De energieleverancier had het sluiten van de overeenkomst door de particulier niet per e-mail bevestigd, maar had de bevestiging per post toegezonden. Het gevolg hiervan was dat de energieleverancier diende te bewijzen dat de particulier de overeenkomst had gesloten, hetgeen zij niet (voldoende) kon bewijzen (de particulier stelde dat zij de brieven niet had ontvangen). Had de energieleverancier het sluiten van de overeenkomst door de particulier per e-mail bevestigd, dan had zij dit waarschijnlijk wel kunnen bewijzen en had de particulier vervolgens moeten bewijzen dat zij de overeenkomst niet had gesloten, hetgeen doorgaans niet gemakkelijk zal zijn.

Advies: Indien particulieren en/of bedrijven zaken bij u kunnen kopen of diensten kunnen afnemen via een website, dan adviseren wij (a) dat de particulier/ het bedrijf verplicht is een e-mailadres in te vullen, (b) dat u het sluiten van de overeenkomst in ieder geval per e-mail (liefst zo spoedig als mogelijk) bevestigt en (c) dat u een bewijs van het verzenden van de betreffende e-mail in een gerechtelijke procedure kunt overleggen.

Zorg daarnaast dat u voldoet aan de overige wettelijke vereisten met betrekking tot elektronisch contracteren.

mr. Jan de Wrede, advocaat