Ook in de horeca is een veilige werkplek verplicht

Jaarlijks raken er zo’n 12.000 horecamedewerkers gewond tijdens hun werkzaamheden, zo bericht onder andere BNR vandaag. De helft van de ongelukken zijn snij ongelukken, maar ook valpartijen komen veel voor.
 
Ook horecaondernemers zijn gebonden aan artikel 7:658 van ons Burgerlijk Wetboek, waarin kort gezegd is bepaald dat: een werkgever verplicht is om te zorg te dragen voor een veilige werkomgeving (veilige werkplek, gereedschappen, etc.), alsmede om alle instructies te verstrekken en maatregelen te treffen, die in redelijkheid nodig zijn om te voorkomen dat een werknemer tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden iets overkomt. Doet een werkgever dit niet of onvoldoende, dan is hij aansprakelijk voor de schade die de werknemer lijdt.
 
Over de ‘veilige werkplek’ en de bijbehorende aansprakelijkheid van de werkgever zijn al veel rechterlijke uitspraken gedaan. Uit deze jurisprudentie kan afgeleid worden, dat de regel vaak streng en ten voordele van de werknemer wordt uitgelegd. Het is dus daarom niet alleen verstandig om daadwerkelijk zorg te dragen voor een ‘veilige werkplek’, althans een werkplek die zo veilig als in redelijkheid mogelijk is, maar ook noodzakelijk om een verzekering af te sluiten voor als het onverhoopt toch mis gaat! 
 
Enkele tips om een werkplek veilig te maken:
= Richt de werkplek deugdelijk en veilig in.
= Zorg voor goede schoonmaak en onderhoud.
= Gebruik enkel geschikte (kwalitatief goede en veilige, liefst goedgekeurde) gereedschappen.
= Zorg dat alle processen volledig zijn beschreven in een (bij voorkeur schriftelijke) instructie, met daarin ook aandacht voor alle veiligheidsaspecten.
= Laat de werkplek, materialen, etc. indien mogelijk periodiek keuren.
= Volg alle (veiligheids)ontwikkelingen in uw branche.
= Neem steeds direct aanvullende maatregelen na (bijna) ongevallen bij u of in uw branche.
= Etc.
 
Tot slot, een maatregel die de kans op een ongeval met 1% verkleint, maar € 1.000.000,- kost, is natuurlijk niet snel een redelijke maatregel die van u zomaar gevergd kan worden. Dat ligt anders met een maatregel die € 1.000,- kost en waarmee de kans op een ongeval met 25% afneemt.