Leidt een aanstaand ontslag tot wijziging van de alimentatie?

In een recente uitspraak van de rechtbank Groningen is geoordeeld over de vraag of een aanstaand ontslag kan leiden tot een wijziging (vermindering) van de alimentatie. De man had in dit geval met bewijsstukken gesteld dat door zijn werkgever bij UWV werkbedrijf een ontslagaanvraag was ingediend. Omdat ten tijde van de zitting nog geen sprake was van een daadwerkelijk ontslag en bovendien nog een opzegtermijn door de werkgever van de man in acht diende te genomen, is de rechtbank uitgegaan van het huidige inkomen van de man. De alimentatieplicht van de man bleef ongewijzigd in stand.

Pas als de man daadwerkelijk zal worden (dan wel reeds is) ontslagen, dan heeft de man de gelegenheid om zich opnieuw tot de rechtbank te wenden met een verzoek tot wijziging van de vastgestelde alimentatiebijdragen.

Rechtbank Groningen, 28 februari 2012, LJN BX6341

Bron: vFAS