Oneerlijke concurrentie, wat kunt u er tegen doen?

Het komt veelvuldig voor, bedrijf A heeft last van concurrent B, omdat concurrent B zich niet aan de regels houdt. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan 2 cafés die vlak bij elkaar liggen, waarbij het ene café (A) zich wel houdt aan het rookverbod en het andere café (B) niet, maar er zijn meerdere voorbeelden. Vandaag berichtten diverse media dat het Amsterdamse bedrijf Uber start met een nieuwe dienst: Uberpop, een taxiservice waarbij niet wordt gewerkt met professionele taxi’s, maar met particulieren die in hun eigen auto rijden. Een dienst die in het buitenland al razend populair is, omdat gebruikers zo’n 50% aan taxikosten kunnen besparen en chauffeurs wat kunnen bijverdienen. Maar ook een dienst die volgens de huidige wet- en regelgeving in Nederland op dit moment niet is toegestaan, hetgeen de directeur van Uber zelf in de media erkent! Oftewel, de reguliere taxi’s (A) hebben last van nieuwkomer Uber (B) die in tegenstelling tot de bestaande taxi’s niet aan alle regels voldoet.

Zowel in het rookvoorbeeld, als het taxivoorbeeld voldoet de concurrent niet aan de we. In beginsel zal de overheid de naleving van deze regels moeten handhaven, maar wat als de overheid dit niet doet omdat hiervoor onvoldoende capaciteit is, of hier onvoldoende prioriteit aan wordt gegeven?

In dat geval kun je er als ondernemer voor kiezen om naar de rechter te stappen. Immers, een concurrent (B) die zich niet aan de regels houdt, gedraagt zich hiermee in beginsel onrechtmatig jegens een concurrent (A) die dit wel doet. Bedrijf A kan daarom de rechter verzoeken de concurrent (B) te veroordelen om zich ook aan alle regels te houden en hier een dwangsom aan verbinden. Dit kan zelfs op zeer korte termijn door middel van een kort geding, iets wat in het verleden ook al wel succesvol is gebeurd.  

Heeft u last van oneerlijke concurrentie doordat uw concurrent zich niet aan de regels houdt? Vraag de overheid dan om handhaving. Indien dit niet (voldoende) gebeurd, dan kunt u naar de rechter stappen.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij mr. René Halfens, advocaat.