Scheiden? Waar moet u aan denken?

Ruim één op de 3 huwelijken eindigt in een scheiding. Vaak is het een emotionele aangelegenheid. Of u nu lang of kort getrouwd bent; er zullen ook een hoop zaken moeten worden geregeld. Maar hoe gaat zo’n scheiding nu in zijn werk?

De scheiding begint met de vraag op welke manier u uit elkaar wenst te gaan. In grote lijnen, zijn er 2 stromingen te onderscheiden: mediation of ieder een eigen advocaat (in de volksmond “vechtscheiding”).
Bij mediation gaat u samen met uw echtgenoot in gesprek met een onpartijdige advocaat-mediator om afspraken te maken over de echtscheiding. Alle facetten van de echtscheiding worden besproken.

Wanneer het lukt om overeenstemming te bereiken, worden de afspraken opgenomen in een scheidingsovereenkomst, een zogenaamd echtscheidingsconvenant. Indien er kinderen zijn, stelt u tevens een ouderschapsplan op. Deze stukken worden vervolgens samen met het verzoekschrift tot echtscheiding naar de rechtbank gezonden. De rechtbank spreekt als “hamerstuk” de echtscheiding uit. U hoeft niet op een zitting te verschijnen.

Mediation is vaak een snellere en goedkopere oplossing dan de situatie waarin u beiden een eigen advocaat neemt. Voowaarde voor mediation is wel dat u nog met elkaar door één deur kunt en met elkaar kunt communiceren over de scheiding.

Wanneer dit niet haalbaar is, zult u beiden een eigen advocaat moeten raadplegen. De advocaat kan uw standpunten verwoorden en aan de rechter voorleggen. Dit gebeurt in een zogenaamd verzoekschrift tot echtscheiding. Daarin kunnen de volgende verzoeken worden opgenomen:
– echtscheiding
– hoofdverblijfplaats kinderen
– omgangsregeling kinderen
– kinder- en partneralimentatie
– voortgezet gebruik woning
– verdeling/afwikkeling huwelijkse voorwaarden
– eventuele overige verwante verzoeken

De tegenpartij mag een verweerschrift indienen en daarin een tegeneis neerleggen, een zogenaamd zelfstandig verzoek. Vervolgens wordt er een zitting bepaald. Op deze zitting bespreekt de rechter de te regelen zaken met partijen en de advocaten.

Na enkele weken volgt er dan een echtscheidingsbeschikking waarin de rechter de beslissing over bovenstaande punten vastlegt.

Een gemiddelde echtscheidingsprocedure kan vanwege alle termijnen wel ruim een jaar in beslag nemen. Omdat de situatie in de beginfase niet zelden turbulent is, kunnen veel scheidende echtelieden deze uitspraak niet afwachten. Voor die situatie bestaat de mogelijkheid tot het aanvragen van voorlopige voorzieningen. De rechter spreekt dan uit wat dient te gelden gedurende de echtscheidingsprocedure. In het kader van de voorlopige voorzieningen kunnen de volgende verzoeken worden gedaan:

– uitsluitend gebruik woning
– toevertrouwing kinderen
– voorlopige omgangsregeling
– voorlopige kinder- en partneralimentatie
– afgifte goederen strekkende tot dagelijks gebruik.

Deze voorzieningen gelden totdat de echtscheiding een feit is. U bent formeel gescheiden, wanneer de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waarin u bent gehuwd.  Vervolgens dient er nog uitvoering te worden gegeven aan de inhoud van de echtscheidingsbeschikking c.q. het echtscheidingsconvenant en dienen de pensioenen te worden vervend.

Uit het bovenstaande blijkt dat trouwen over het algemeen gemakkelijker is dan scheiden. Er komen een hoop zaken bij kijken. Een goede scheiding voorkomt problemen op de lange termijn en is dan ook een investering in de toekomst.

De advocaat-mediators van Van As advocaten, zijn u graag van dienst; of u nu kiest voor mediation of eenzijdige bijstand.

Mr. Martine Gruiters, familierechtadvocaat.