Normale schuldeisers in een faillissement vissen meestal achter het net

Gewone schuldeisers van V&D zien geen cent terug van de ruim 355 miljoen euro aan claims die ze hebben ingediend aldus het meest recente faillissementsverslag, zo bericht AD.nl vandaag. Op zich niet heel uitzonderlijk. Een bedrijf dat failliet gaat, heeft meestal (vrijwel) geen geld meer en als er nog inkomsten, vermogensbestanddelen of andere tegoeden zijn, zijn deze vaak al onvoldoende om de ‘bijzondere’ schuldeisers (met een voorrangspositie of zekerheden) te betalen, zodat de normale schuldeisers vrijwel altijd achter het net vissen.

Een schuldeisers kan zich hier op verschillende manieren tegen wapenen. Hieronder enkele voorbeelden.

De meest eenvoudige manier is werken op basis van vooruitbetaling. Maar ook het werken met een voorschot is in de praktijk effectief. Niet alleen heeft u op die manier al een deel van uw geld vooraf binnen, de betalingswijze van het voorschot (op tijd of te laat) geeft u al direct meer informatie over de betalingsmoraal van uw debiteur.

Een andere effectieve manier is een strak debiteurenbeleid. De praktijk leert namelijk dat een schuldeiser die boven op zijn vorderingen zit ook in situaties waarin de debiteur het financieel zwaar heeft, toch vaak als eerste wordt betaald. Maar een strak debiteurenbeleid is niet altijd de oplossing: Van een kale kip kunt u niet plukken, dus kijk vooraf goed met wie u zaken doet.

Heeft u twijfels over de financiële positie van uw debiteur? Vraag dan zekerheden zoals een bankgarantie, pandrecht, hypotheek, borgstelling, etc. Dat kan direct bij het aangaan van een overeenkomst, maar u kunt in de overeenkomst ook opnemen dat u hiertoe later gerechtigd bent indien u hiertoe aanleiding ziet, bijvoorbeeld omdat u sterke aanwijzingen heeft dat de financiële situatie van uw debiteur is verslechterd.

Ook kunt u uw vorderingen verzekeren tegen wanbetaling of uw vorderingen zelfs verkopen. Dit levert veelal direct resultaat op, maar er zijn doorgaans hoge kosten aan verbonden. Bovendien zullen de verzekeraars niet al uw debiteuren goedkeuren.

Worden uw vorderingen niet voldaan, of wilt u weten hoe u uw vorderingen beter kunt beschermen? Wij zijn u graag van dienst.