Mediation groeit in Nederland

Uit een recent onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Nederlands Mediation Instituut (NMI) blijkt dat de vraag naar mediators de afgelopen 5 jaar is verdubbeld. Geschillen in de familie- en arbeidssfeer vormen het grootste deel van het werk van mediators, gevolgd door geschillen in de overheidssfeer en zakelijke geschillen. Driekwart van de mensen die gebruik maakt van mediation zou dat bij een volgend conflict weer zou doen. 

Mediation, oftewel bemiddeling, is een vorm van geschillenbeslechting waarbij u en de wederpartij, onder leiding van een onafhankelijke bemiddelaar (mediator), proberen in onderling overleg tot een oplossing te komen. Uitgangspunt hierbij is dat u door middel van een aantal gesprekken zelf met elkaar tot een voor u beiden acceptabele oplossing probeert te komen. De bemiddelaar verschaft u alle benodigde (juridische) informatie en treedt op als onafhankelijke voorzitter van de bespreking, waarbij de belangen van u beiden in het oog worden gehouden. Alle gemaakte afspraken worden door de bemiddelaar op de juiste wijze vastgelegd.

Van As Advocaten onderschrijft de voordelen van mediation, al is mediation niet altijd mogelijk. Aan ons kantoor zijn  meerdere mediators verbonden die u van dienst kunnen zijn. Voor meer informatie hierover kunt u altijd contact met ons opnemen, wij zijn u graag van dienst!

Lees ook:
– Run op Mediators Telegraaf
– Mediators niet aan te slepen Spits