DNA-test

In de rechtspraktijk wordt veelvuldig gebruik gemaakt van DNA tests, bijvoorbeeld om vast te stellen of er een bloedband tussen vader/moeder en het kind bestaat. Dit was recentelijk nog aan de orde in Brazilië toen twee baby’s bleken te zijn verwisseld in het ziekenhuis. Een van de moeders was opgevallen dat haar baby niet op haar leek en ook niet op haar man. Een DNA test wees vervolgens uit dat het stel niet de ouders van het kind kon zijn.

Een DNA test kan worden uitgevoerd door wat wangslijmvlies op een wattenstaafje op te vangen aan de hand waarvan met een behoorlijke graad van (on)zekerheid kan worden vastgesteld of er sprake is van een bloedband. Er zijn op het internet diverse aanbieders voor het uitvoeren van DNA tests. Ook wordt veelal de thuistest aangeboden. De kosten voor een DNA test variëren enorm. Het verschil lijkt er met name in gelegen of de uitvoerende instantie door de rechtbank wordt erkend. Let hier dus altijd op bij de keuze voor een instantie! Goedkoop kan achteraf duurkoop blijken als de rechtbank de testresultaten niet als rechtsgeldig erkent.

Neem voor meer informatie over dit contact op met mr. Marie-Louise van As