KLEUTER MET EEN TATOEAGE?

Wat te doen bij verschil van mening over de opvoeding?

Op YouTube en LiveLeak is grote beroering ontstaan om een kleuter die een tatoeage aangemeten krijgt. Het lijkt erop dat de kleuter wordt vastgehouden door zijn eigen moeder.

Hoewel dit een extreem geval is, komt het dagelijks voor dat ouders het na een scheiding niet eens zijn over belangrijke beslissingen in het leven van hun kind. Het aanmeten van tatoeages, het krijgen van een oorbel, maar ook het kiezen van een school of medische behandeling zijn zaken die ouders verdeeld kunnen houden. Deze kwesties worden getypeerd als “gezagsgeschillen”. De vraag wie van de ouders bevoegd is om belangrijke beslissingen in het leven van het kind te nemen, hangt samen met de vraag wie van de ouders het gezag heeft.

Wanneer ouders niet zijn getrouwd, heeft alleen de moeder automatisch het gezag. De vader krijgt het gezag pas, wanneer de ouders daar samen een verzoek om hebben gedaan bij de rechtbank. Alleen erkenning door de vader is dus niet voldoende om ook het gezag(=zeggenschap) te krijgen. Het komt regelmatig voor dat ouders hier pas achterkomen na de verbreking van de relatie. Niet zelden is de moeder dan niet langer bereid om vrijwillig in te stemmen met verkrijging van het gezamenlijk gezag. De vader kan dan de rechter vragen om hem alsnog met het gezamenlijk gezag te belasten. De rechter spreekt dit gezamenlijk gezag uit, tenzij er een onaanvaardbaar risico ontstaat dat het kind dan klem of verloren zal raken tussen de ouders. Dit betekent dat gezamenlijk gezag er niet toe mag leiden dat er zo veel ruzie tussen de ouders zal ontstaan dat beslissingen voor het kind niet meer kunnen worden genomen.

Wanneer de ouders wel getrouwd zijn, hebben zij automatisch tijdens en na het huwelijk het gezamenlijk gezag over hun kinderen. Dat betekent dat zij alleen samen belangrijke beslissingen in het leven van het kind kunnen nemen. Wanneer dit gezamenlijk gezag bij herhaling tot problemen leidt, kan een ouder de rechter vragen om hem/haar alleen met het (eenhoofdig) gezag te belasten. Wanneer de rechter dit uitspreekt, kan die ouder in het vervolg alleen beslissingen nemen over het kind. Ook in dit geval zal de rechter alleen het eenhoofdig gezag uitspreken, wanneer het kind klem of verloren raakt tussen de ouders.

Nu het gezamenlijk gezag tijdens en na de relatie het wettelijk uitgangspunt is, hebben de meeste ouders in de praktijk samen het gezag over hun kinderen. Dan kan het natuurlijk voorkomen dat de ene ouder het wel goed vindt dat het kind een tatoeage krijgt, terwijl de andere ouder hiervan gruwelt. Ook kan een inschrijving op de ene of de andere school tot discussie leiden. De meeste ouders lossen dit op door met elkaar in overleg te treden, al dan niet met behulp van mediation. Soms lukt het echter niet om er samen uit te komen. De ouders kunnen dan de rechter vragen om met betrekking tot het punt waarover discussie bestaat een beslissing te nemen. De rechter bepaalt dan of het kind een oorbel mag, op welke school hij/zij wordt ingeschreven, of het kind mag verhuizen etc.

U kunt dus op verschillende manieren geconfronteerd worden met gezagsgeschillen:
1) U heeft niet het (gezamenlijk) gezag en wenst dat wel;

2) U heeft wel het gezamenlijk gezag, maar wenst het eenhoofdig gezag;

3) U heeft het gezamenlijk gezag, maar een specifiek geschil over de uitoefening hiervan.

Bij alle gezagsgeschillen kunnen de familierechtadvocaten van Van As advocaten te Nieuwegein u van dienst zijn. Wij kunnen tussen u en uw (ex-)partner bemiddelen, of namens u een procedure voeren. Voor vragen, kunt u ons bereiken.

Martine Gruiters, gespecialiseerd familierechtadvocaat, Van As advocaten te Nieuwegein