Verwijtbaar ziek = geen loondoorbetaling

Voetballer Erik Pieters (PSV) kon afgelopen vrijdag niet verkroppen dat hij met een rode kaart van het veld werd gestuurd. Tijdens zijn gang naar de kleedkamer sloeg hij een raam in, met als gevolg: een flinke bloeding, rit naar het ziekenhuis en enkele weken uit de roulatie. Een voetballer is gewoon een werknemer en de vraag die dan ook rijst is of PSV tijdens de ‘ziekte’ van Pieters verplicht is om zijn salaris door te betalen.
 
De hoofdregel luidt dat een werkgever verplicht is om salaris te betalen aan een werknemer. Echter, indien een werknemer zijn arbeid niet verricht, is de werkgever niet verplicht zijn salaris door te betalen, tenzij de werknemer onverwijtbaar arbeidsongeschikt is, bijvoorbeeld door ziekte of zwangerschap. Pieters is weliswaar ziek en dus arbeidsongeschikt, echter deze ziekte is hem in beginsel wel verwijtbaar.
 
In de jurisprudentie wordt verwijtbaarheid/opzet bij ziekte niet zomaar aangenomen. Zo is een werknemer die gaat skiën en hierbij (te) veel risico’s neemt en een been breekt juridisch doorgaans niet opzettelijk ziek. Dit ligt natuurlijk anders bij een voetballer die na een rode kaart zijn agressie niet kan beheersen, een raam inslaat en hierbij fikse verwondingen oploopt. In een dergelijke situatie is de kans groot dat de rechter zal oordelen dat de ziekte is veroorzaakt door opzet van de werknemer, zodat er geen salaris verschuldigd is over de ziekteperiode. Er zijn dus goede gronden voor PSV om het salaris van Pieters tijdens zijn ziekteperiode niet door te betalen.