Belastingaangifte en echtscheiding!

De belastingaangifte staat weer voor de deur. Dit is in een reguliere situatie al geen prettig vooruitzicht. Wanneer u verwikkeld bent in een echtscheiding, kan dat een extra complicerende factor opleveren. Houdt u hiermee rekening bij het (laten) doen van uw aangifte, maar ook bij de gevolgen van uw scheiding.

Wanneer u met elkaar bent getrouwd (en in veel gevallen ook als u samen woont), bent u elkaars fiscaal partner. Dat heeft als gevolg dat u gemeenschappelijke inkomensbestanddelen vrij kunt toereken. In normaal Nederlands houdt dit in dat u in de aangiften mag schuiven met bepaalde posten, zoals bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek. U kunt de aftrek opnemen in de aangifte van de partner met het hoogste inkomen, om een zo hoog mogelijke teruggave te krijgen.

Wanneer u samenwoont wordt uw fiscaal partnerschap verbroken vanaf het moment dat één van u beiden zich inschrijft op een ander adres.

Bij gehuwden vindt er een verbreking van het fiscaal partnerschap plaats wanneer 1) het verzoekschrift tot echtscheiding is ingediend en 2) één van u beiden zich uitschrijft van het adres van de echtelijke woning.

Vanaf dat moment kunt u niet meer schuiven met bijvoorbeeld de hypotheekrente. Ieder kan nog slechts conform eigendomsverhouding aftrekken. Dat betekent doorgaans dat iedere partner de helft van de rente in aftrek kan brengen. Wanneer de ene partner een aanzienlijk hoger inkomen dan de ander heeft, wordt de aftrek als gevolg daarvan aanzienlijk beperkt.

In deze tijd van moeilijk verkoopbare woningen, kan dit tot een behoorlijke lastenverzwaring van de netto woonlasten voor een langere periode leiden.

Omdat een scheiding doorgaans een verbreking van het fiscaal partnerschap als gevolg heeft, is het zaak dat u zich in dit kader ook goed laat informeren over de fiscale aspecten, in samenhang met de alimentatie en de verdeling.

De advocaten van Van As advocaten zijn u hierbij graag van dienst. Zij beschikken ook over een netwerk van fiscalisten die hierbij een ondersteunende rol kunnen spelen.

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen.

Martine Gruiters, gespecialiseerd familierechtadvocaat, Van As advocaten te Nieuwegein