Klachten over de overheid?

De nationale ombudsman is een onafhankelijke instantie waar burgers klachten kunnen indienen over gedragingen (het doen en laten, niet het beleid) van de overheid indien klagen bij die instantie zelf niet helpt. De nationale ombudsman kan naar aanleiding van een klacht of op eigen initiatief een onderzoek instellen. Overheidsinstanties zijn verplicht hieraan hun medewerking te verlenen. Het onderzoek wordt afgesloten met een advies. Het advies van de nationale ombudsman is niet bindend, maar geniet in de praktijk doorgaans wel groot gezag bij de overheid. Voor een bindende uitspraak zult u derhalve naar de rechter moeten. Ion beide gevallen kunnen wij u van dienst zijn.

De ombudsman heeft recent een nieuwe website in gebruik genomen waar mensen niet alleen eenvoudig een klacht kunnen indienen,  maar ook worden geholpen om zelf aan de slag te gaan met hun probleem. Op de website staan naast informatie ook voorbeeldbrieven en doorverwijzingen naar instanties die burgers verder kunnen helpen. Heeft u een klacht opver een overheidsinstantie? Kijk dan eens op www.nationaleombudsman.nl