Zwart ziekteverzuim

In Eigen Bedrijf 2011 nr 1. (editie Midden Nederland), het ondernemersmagazine van de Kamer van Koophandel, staat een artikel genaamd “Zwart ziekteverzuim, rechercheurs sporen ‘zieke’ werknemers op”. In het artikel wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden die recherchebureaus bieden om uw zieke werknemers te controleren op hun doen en laten. 

Een werkgever is verplicht om zijn zieke werknemers loon door te betalen. De wet verplicht de werkgever om 70% (nooit minder dan minimum maandloon) door te betalen, echter veel Cao’s en arbeidsovereenkomst verhogen dit percentage tot soms wel 100% voor het eerste jaar. Het is mogelijk je hiertegen te verzekeren, echter de verzekeringen zijn kostbaar en bevatten veelal een wachttijd. Een werknemer die zich ziek meldt, kost dus geld, terwijl hij niets oplevert. Zeker in deze economisch minder goede tijden willen veel werkgevers besparen. Het aanpakken van onterecht zieke werknemers maakt daar steeds vaker onderdeel van uit.

Wanneer een werknemer zich onterecht ziek meldt, heeft de werkgever in beginsel het recht om de loonbetaling stop te zetten of om zelfs de werknemer te ontslaan. De werkgever zal dan wel onomstotelijk aan moeten kunnen tonen dat de werknemer onterecht ziek is. In de praktijk is dit niet altijd even eenvoudig, werknemers worden doorgaans zeer beschermd, hetgeen ook aan het einde van het hiervoor aangehaalde artikel wordt bevestigd. Om een goede kans op succes te hebben, dient eerst een deugdelijk juridisch plan van aanpak te worden opgesteld. Het is immers de rechter die achteraf de zaak juridisch zal beoordelen. Afhankelijk van de feiten en omstandigheden kunnen vervolgens, conform het plan van aanpak, de arboarts, arbeidsdeskundige en/of een recherchebureau worden ingeschakeld.

Verdenkt u een werknemer ervan dat hij zich onterecht ziek heeft gemeld? Neem eens contact op met mr. M.P.A. (Marlies) Oogjen, onze specialist arbeidsrecht.