Kind verwekken is betalen

Presentator Rob Kamphues heeft een korte relatie gehad met een vrouw.  Kort voor het verbreken van de relatie bleek de dame in kwestie zwanger te zijn. Uit DNA onderzoek blijkt dat Rob Kamphues de biologische vader is. Hij is nu onderhoudsplichting tegenover het kind en moet volgens de Telegraaf zelfs € 3.000,- alimentatie per maand betalen.
 
Op basis van de wet zijn onderhoudsplichtig tegenover elkaar: de ouders, de kinderen, de behuwdkinderen,  schoonouders en stiefouders.
 
Wanneer de biologische ouders van een kind niet met elkaar gehuwd zijn, is de biologische vader van het kind niet automatisch ook de jurische vader. Daarvoor is vereist dat de biologische vader het kind erkent. Om te voorkomen dat een man zijn juridische status als vader ontloopt en zodanig onder zijn onderhoudsverplichting uitkomt, heeft de wetgever bepaald dat ook de verwekker van een kind onderhoudsplichtig is ten opzichte van dat kind. Met verwekker wordt gelijk gesteld een man die als levensgezel van de moeder met een daad van verwekking heeft ingestemd (denk aan IVF of een donor).
 
In deze zaak ontkende Rob Kamphues de verwekker van het kind te zijn. In dat geval zou hij niet onderhoudsplichtig zijn ten opzichte van het kind. Wanneer over deze vraag in een procedure geschil bestaat, kan de rechter een DNA test bevelen, om te bepalen of de man wel of niet de verwekker is.

Indien vast komt te staan dat de man de verwekker is, is hij in beginsel onderhoudsplichtig ten opzichte van het kind. De vraag hoe hoog de onderhoudsbijdrage zal zijn, is vervolgens afhankelijk van de behoefte van het kind en de draagkracht van de moeder en de verwekker. Hierover zal de rechter een beslissing moeten nemen.