Particuliere verkoop woonhuis moet altijd schriftelijk

Mondelinge overeenkomsten zijn in beginsel geldig en bindend (maar lastiger te bewijzen). Er zijn echter uitzonderingen, zo moet de koop/verkoopovereenkomst met betrekking tot een woonhuis op grond van de wet schriftelijk worden vastgelegd. Een mondelinge overeenstemming over de koop van een woonhuis is dus niet geldig. De nakoming hiervan kan dus niet worden afgedwongen.
 
Recent heeft de Hoge Raad zich hierover uitgesproken en hierbij waren 2 zaken van belang.
 
Allereerst heeft de Hoge Raad bepaald dat zowel de koper, als de verkoper zich kunnen beroepen op het ontbreken van (schriftelijke) overeenstemming. Daarnaast heeft de Hoge Raad bepaald dat een partij (bijv. verkoper) niet via de rechter kan afdwingen dat de andere partij (bijv. koper) mee moet werken om een reeds gesloten mondelinge overeenkomst over de koop van een woonhuis om te zetten in een schriftelijke overeenkomst. Hiermee zou de wet immers alsnog omzeild kunnen worden.
 
Dus: Huis (ver)kopen = schriftelijke koopovereenkomst sluiten.