Heeft u wel het gezag over uw kind?

Wanneer u niet getrouwd bent en een kind krijgt, is de moeder automatisch de juridische moeder van het kind en heeft zij automatisch zeggenschap (gezag) over het kind. Als vader bent of heeft u niets automatisch. Juridisch bent u een vreemde voor het kind.

Om dit te veranderen, moet u uw kind –met instemming van de moeder- erkennen. Daarmee wordt u juridisch vader van het kind. Daarmee heeft u echter nog geen zeggenschap over het kind. Het is nog steeds de moeder, die alleen mag beslissen over medische behandelingen, schoolkeuze of de woonplaats van het kind. Om dit te veranderen dient u een aantekening te maken in het gezagsregister van de rechtbank. Veel stellen zijn wel op de hoogte van de erkenning, maar vergeten het gezag te regelen. Ook komt het voor dat ouders het belang van het gezag onderschatten. Dit leidt tot problemen wanneer ouders uit elkaar gaan. Wanneer het gezag niet geregeld is, heeft de vader niet het recht om mee te beslissen over belangrijke beslissingen in het leven van het kind.

Wanneer u getrouwd bent, is ook de vader automatisch vader en heeft hij automatisch het gezag. Er is dus een groot verschil tussen gehuwde en ongehuwde ouders.

D66 is van mening dat ook ongehuwde vaders automatisch het gezag over een kind moeten krijgen. Daarom is de partij bezig met het opstellen van een initiatiefwetsvoorstel. Met het initiatiefwetsvoorstel wil de D66 dan ook het verschil tussen gehuwde en ongehuwde ouders aanpakken. Sinds 2012 worden de meeste eerstgeboren kinderen niet in een huwelijk geboren. De juridische onwetendheid kan leiden tot grote juridische problemen, bijvoorbeeld na een scheiding. D66 deed hiertoe onderzoek en nam onder meer een enquête af onder leden van de Vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators (vFAS). Ruim 92% van de leden gaf aan de afwezigheid van gedeeld ouderlijk gezag bij een scheiding als problematisch te ervaren. Overigens meldt de partij op haar website dat het voorstel niet alleen op vaders van toepassing is, maar ook op duomoeders.

Dit wetsvoorstel is naar onze mening een goede ontwikkeling. Er zal als gevolg daarvan een geschilpunt minder zijn, als ouders uit elkaar gaan.

Heeft u vragen over uw gezagspositie, neemt u dan contact op met 1 van de gespecialiseerde familierechtadvocaten van Van As advocaten.

Mr. Martine Gruiters, familierechtadvocaat