Een veel gestelde vraag: “Wat kost procederen?”

De kosten van procederen zijn afhankelijk van verschillende factoren. Uiteraard het belang van de zaak, de tijd die er mee gemoeid is en de verhaalbaarheid van de kosten op de wederpartij. Samen met u proberen wij uw proceskosten natuurlijk altijd zo laag mogelijk te houden.  

Als procesdeelnemer is het soms mogelijk de kosten van rechtsbijstand door een advocaat vergoed te krijgen, ongeacht of je de in het gelijk of ongelijk gestelde partij bent. Mogelijkheden voor vergoeding van proceskosten zijn:

  1. Rechtsbijstandverzekering
  2. Raad voor Rechtsbijstand  
  3. Crowdfunding
  4. Procesfinanciering
  5. Proceskostenveroordeling

Wanneer je geconfronteerd wordt met een proces waarin rechtsbijstand door een advocaat gewenst is, ga dan na of je voor deze kosten bij een rechtsbijstandsverzekering verzekerd bent. Aangezien er sprake is van vrije advocaatkeuze wanneer je een rechtsbijstandsverzekering hebt, worden de kosten voor de door jou gekozen advocaat geheel of gedeeltelijk vergoed door de rechtsbijstandsverzekering. Steeds meer rechtsbijstandsverzekeringen bieden ook dekking voor familierechtzaken en dan met name voor mediation. Meestal wel gelimiteerd tot een bepaald bedrag. In uitzonderlijke gevallen vallen de advocaat- en andere proceskosten tot een fors bedrag onder de dekking van een rechtsbijstandsverzekering.

Indien u min- of onvermogend bent, kunt u terecht bij de Raad voor Rechtsbijstand. Voor meer informatie over de vergoedingen door de Raad voor Rechtsbijstand kunt u terecht op de website:  www.rechtsbijstand.nl

Crowdfunding is in Nederland een nieuw fenomeen. Via crowdfunding worden donaties van burgers verzameld om op die manier maatschappelijk relevante rechtszaken te kunnen voeren. Samen sta je sterk is het idee. Crowdfunding wordt gebruikt voor rechtszaken die voor iedereen van belang zijn of die een grote groep mensen treffen. Uitgesloten zijn individuele kwesties zoals echtscheidingen of burenruzies. Het moet dus gaan om een algemeen belang en bovendien moet de zaak juridisch haalbaar zijn. Er zijn inmiddels diverse organisaties die zich sterk maken voor crowdfunding.

Procesfinanciering is ook een relatief nieuw fenomeen, waarbij de proceskosten worden betaald door een externe partij (investeerder) die in ruil daarvoor bij winst een deel van den opbrengst ontvangt. Op deze wijze kan zonder veel risico een procedure worden gevoerd, al zal de investeerder natuurlijk vooraf zijn kansen om zijn investering terug te verdienen ook goed proberen in te schatten.

In handelszaken is het gebruikelijk dat de in het gelijk gestelde partij de kosten van de procedure geheel of gedeeltelijk (meestal gedeeltelijk) van de in het ongelijk gestelde partij vergoed krijgt. Hierbij dient echter wel te worden aangetekende dat de proceskosten in de meeste gevallen door de rechter gematigd worden, zodat uiteindelijk slechts een deel van de daadwerkelijk gemaakte kosten door de proceskostenveroordeling worden gedekt. Dit ligt anders bij procedures over Intellectueel Eigendom, daar de wet hier een volledige proceskostenvergoeding voorschrijft. In familiezaken is het juist weer gebruikelijk dat de kosten van de procedure door de partijen zelf gedragen worden, ook als één partij in het gelijk is gesteld en de andere dus in het ongelijk. Dat heet compensatie van proceskosten.  

Voor ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf is een abonnement bij Legal Parrot www.legalparrot.nl overigens ook een goede optie om de kosten van rechtsbijstand laag te houden.

Meer informatie? Neem dan contact op met een van onze advocaten!

Mr. Astrid Waals, familierechtadvocaat.