Eindelijk: huurcontracten voor bepaalde tijd voor woonruimte!

Over het algemeen is het beëindigen van de huurovereenkomst, voor zover het gaat om woonruimte,  vrijwel onmogelijk zolang de huurder aan zijn verplichtingen voldoet. In de praktijk bestaat veel behoefte aan tijdelijke verhuur, maar het beëindigen van een dergelijk contract is uiterst moeizaam, tenzij aan strikte voorwaarden wordt voldaan, zoals het huren van woonruimte voor naar zijn aard voor korte duur (voorbeeld: vakantiehuis, hotelkamer).

Sluit u straks, na 1 juli 2016, een huurovereenkomst voor woonruimte af, dan is het mogelijk om een contract voor bepaalde tijd te sluiten die van rechtswege eindigt. Dat betekent dus dat de verhuurder niet eerst langs de rechter hoeft om de opzegging bevestigd te krijgen, voordat de huurovereenkomst daadwerkelijk eindigt. Voor verhuurders een verademing, zeker als het gaat om verhuur van woonruimte, waarbij nog niet duidelijk is of de verhuurder de woning wil blijven verhuren.

Wat gaat er onder andere wijzigen?

  • Voor onzelfstandige woonruimte wordt het mogelijk een huurovereenkomst af te sluiten voor (maximaal) 5 jaar.
  • Voor zelfstandige woonruimte wordt het mogelijk een huurovereenkomst af te sluiten voor (maximaal) 2 jaar.

De verhuurder kan deze huurovereenkomst laten eindigen, door maximaal 3 maanden maar minimaal 1 maand van te voren aan te geven dat hij van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken. Hij moet dat schriftelijk doen, waarbij hij moet aangeven op welke dag de huurovereenkomst zal eindigen. Laat hij dit na, dan wordt de huurovereenkomst vanaf dat moment voor onbepaalde tijd voortgezet.

Kamerbewoning wordt doorgaans gezien als onzelfstandige woonruimte. Let wel: is er sprake van een kamer die volledig afsluitbaar is en voorzien is van eigen keuken badkamer en toilet, dan is er sprake van een onvrije woning, maar dat wordt wel gezien als zelfstandige woningen in de zin van de wet.

De mogelijkheid om een zelfstandige woonruimte aan te bieden voor maximaal 2 jaar, geldt overigens (behoudens uitzonderingen) niet voor woningcorporaties.

Naast voormelde grote wijziging treedt er ook een verruiming op in de mogelijkheid om op te zeggen wegens dringend eigen gebruik.

Het was al mogelijk om specifieke woonruimte voor gehandicapten, ouderen of studenten, te beëindigen wegens dringend eigen gebruik, zodra niet meer aan de voorwaarden van de ter beschikkingstelling werd voldaan. Dit wordt nu aangevuld met:

  • woningen die specifiek aan jongeren ter beschikking zijn gesteld (tussen de 18 en 28 jaar):
    Is de huurder ouder dan 28 jaar en heeft de huurovereenkomst niet korter dan 5 en langer dan 7 jaar geduurd, is dat reden voor opzegging wegens dringend eigen gebruik;
  • promovendi (promotie onderzoek gestopt of afgerond, reden opzegging);
  • grote gezinnen (8 personen of meer):
    Wonen er op enig moment minder dan 5 personen op het adres, dan is dat reden voor opzegging wegens dringend eigen gebruik.

Dit is slechts een beperkte greep uit de wijzigingen.  Wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen met mr. Marlies Oogjen.