Goedkoop de verjaring stuiten

Een vordering die strekt tot betaling van een geldsom verjaart in de regel 5 jaar nadat deze opeisbaar is geworden. Na de verjaring kunt u dit bedrag in rechte niet meer opeisen. Om dit te voorkomen kunt u de vordering ‘stuiten’ voordat deze is verjaard. Stuiting heeft tot gevolg dat de verjaringstermijn van vijf jaar opnieuw gaat lopen en de vordering gedurende die periode in rechte kan worden opgeëist.

Eén van de redenen om een vordering te stuiten is wanneer de debiteur nu geen verhaal biedt maar mogelijk in de toekomst wel. Het is dan zonde om nu veel geld uit te geven voor een gerechtelijke procedure, zonder dat je weet of je de kosten daarvan ooit op de wederpartij kan verhalen. Het is dan veel goedkoper om de vordering te stuiten en om pas een procedure te starten wanneer de debiteur wel verhaal biedt. En wanneer de debiteur nooit verhaal biedt, dan zijn de kosten tot de stuiting beperkt gebleven.

Stuiting is vormvrij, maar ik adviseer om een vordering te stuiten met een deurwaardersexploot. Dit biedt de meeste waarborgen tegen een beroep van de debiteur dat hij de stuitingsverklaring niet heeft ontvangen en dat deze daarom niet geldig is. Het is daarbij overigens niet noodzakelijk dat u beschikt over het adres van de debiteur. De deurwaarder kan het exploot zogenaamd openbaar betekenen. Voorheen was voor openbare betekening nog noodzakelijk dat er een dure advertentie in een landelijk dagblad werd geplaats, vanaf 1 juli 2015 is het voldoende wanneer de betekening in de Staatscourant wordt vermeld, kosten € 5,15 excl. btw. Het stuiten van een vordering inclusief de deurwaarderskosten kost daarmee eens in de vijf jaar totaal € 66,73 en excl. btw.

Het zou zonde zijn om een vordering te laten verjaren wanneer dit voor een relatief klein bedrag is te voorkomen.

Mocht u verdere vragen hebben over de incasso van vorderingen, dan adviseren ik u graag.

Marnix Mos, advocaat.