Getrouwd in het buitenland? Welk recht is van toepassing bij scheiding?

Wanneer men trouwt in Nederland en geen huwelijkse voorwaarden bij de notaris laat opstellen, trouwt men automatisch in gemeenschap van goederen. De meeste mensen in Nederland is dit wel bekend. Zij kiezen er vaak bewust voor om in gemeenschap of op huwelijkse voorwaarden te trouwen.

Wanneer er sprake is van een gemeenschap van goederen, is er fictief 1 grote pot waar alle bezittingen en schulden in zitten die de echtgenoten voor of tijdens het huwelijk hebben gekregen. Bij echtscheiding moet die pot in beginsel 50/50 gedeeld worden.

Maar wat nou als mensen een andere afkomst hebben en getrouwd zijn in het buitenland? In het buitenland gelden doorgaans hele ander regels dan in Nederland. Er worden vaal ook andere afspraken gemaakt. Veel rechtsstelsels kennen de gemeenschap van goederen niet. Wanneer men trouwt, blijven bezittingen eigendom van degene die de goederen heeft verkregen. Soms wordt er een bruidsgave/bruidsschat afgesproken.

Wanneer men vervolgens naar Nederland verhuist, kan dat grote consequenties hebben.

Op basis van het internationaal privaatrecht is in de meeste internationale gevallen het Haags Huwelijksvermogensverdrag van toepassing. Dat verdrag bepaalt welk huwelijksvermogensrecht in dergelijke situaties van toepassing is.

Een vergaand artikel in dit verdrag is artikel 7. Dat bepaalt dat in bepaalde omstandigheden het recht dat van toepassing is op het huwelijksvermogensregime kan wijzigen van het recht van het land waar partijen woonden, naar het recht van het land waar zij zijn gaan wonen. Dat kan o.a. het geval zijn:

  • Wanneer beide echtgenoten de nationaliteit van dat land krijgen;
  • Wanneer zij langer dan 10 jaar hun gewone verblijfplaats hebben in een land.

Dat betekent dat ook alleen door tijdsverloop mensen –die dachten gehuwd te zijn met uitsluiting van iedere gemeenschap- geconfronteerd kunnen worden met de gemeenschap van goederen. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben. Wanneer de man bijvoorbeeld ondernemer is, kan het zo zijn dat hij ineens zijn hele bedrijf met de vrouw moet delen. Dit terwijl dat niet was afgesproken toen zij gingen trouwen.

Deze omslag vindt niet plaats, wanneer partijen bewust een keuze hebben gemaakt voor een bepaald recht, of wanneer zij huwelijkse voorwaarden hebben opgesteld. De vraag of er sprake is van een rechtskeuze of huwelijkse voorwaarden, kan voor sommige mensen van enorme betekenis zijn. Dat kan namelijk leiden tot het antwoord op de vraag of de bezittingen en schulden wel of niet gedeeld moeten worden.

Wanneer u bent getrouwd in het buitenland, is het zaak dat u zich goed laat informeren over het toepasselijke huwelijksvermogensregime. De gevolgen kunnen immers ingrijpend zijn.

De familierechtadvocaten van Van As advocaten zijn u hierbij graag van dienst.

Mr. Martine Gruiters, gespecialiseerd familierechtadvocaat