Goedkoop is duurkoop!

Man en vrouw, beiden 50-ers en met beiden een baan, besluiten na 30 jaar huwelijk te gaan scheiden. Zij maken samen afspraken over de door de man aan de vrouw te betalen partneralimentatie en over de verdeling van de gemeenschappelijke bezittingen. Samen besluiten zij via een online-echtscheiding een gezamenlijke advocaat in de arm te nemen die de gemaakte afspraken in een convenant opneemt en namens hen samen een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding indient.

De echtscheiding wordt uitgesproken en ingeschreven en de gemaakte afspraken, opgenomen in het echtscheidingsconvenant, maken deel uit van de beschikking.

De afspraak die de man en vrouw samen maken over de partneralimentatie is gelijk aan het bedrag dat de man gedurende het huwelijk aan de vrouw betaalde voor de maandelijkse boodschappen.

De man en de vrouw hebben zich door de advocaat niet laten voorlichten over hun wederzijdse rechten en verplichtingen met betrekking tot de partneralimentatie en er is niet besproken welk bedrag er door de man aan de vrouw betaald zou moeten worden uitgaande van de wettelijke maatstaven.

Anderhalf jaar na de inschrijving van de echtscheiding dient de vrouw een verzoek tot wijziging van de door de man aan haar te betalen partneralimentatie in. De vrouw is van mening dat de afgesproken partneralimentatie door een grove miskenning van de wettelijke maatstaven tot stand is gekomen en dat de door de man aan haar te betalen partneralimentatie opnieuw beoordeeld en vastgesteld dient te worden.

De man stelt zich op het standpunt dat partijen in het convenant een niet-wijzigingsbeding zijn overeengekomen en dat er geen sprake is van een onbewust door partijen afwijken van de wettelijke maatstaven of van onjuiste gegevens.

De Rechtbank stelt de man in het gelijk maar het Gerechtshof in Amsterdam stelt op 29 september 2015 (ECLI:NL:GHAMS:2015:4053) de vrouw in het gelijk. Volgens het Gerechtshof zijn partijen tot een veel lager bedrag gekomen dan een rechter op basis van dezelfde gegevens zou hebben bepaald indien de wettelijke maatstaven zouden zijn gehanteerd. Van een opzettelijke en bewuste afwijking was geen sprake. De man en de vrouw hadden zich voor de vaststelling van de partneralimentatie gebaseerd op het eerder door de man aan de vrouw betaalde huishoudgeld. De door de man en de vrouw samen ingeschakelde advocaat heeft hen niet geadviseerd over wederzijdse rechten en plichten en de gebruikelijke systematiek voor de berekening van partneralimentatie. Dat is dus niet zonder gevaar. De man moet van het Gerechtshof met ingang van de dag van indiening van het verzoekschrift bij de Rechtbank door de vrouw het dubbele gaan betalen van wat zij hadden afgesproken.

Het komt regelmatig voor dat partijen nadat een alimentatieovereenkomst is gesloten van mening veranderen. Reden zijn bijvoorbeeld:

  1. Omdat men achteraf spijt krijgt,
  2. Omdat met ten tijde van de overeenkomst niet goed over de afspraken heeft nagedacht,
  3. Omdat partijen een discussie uit de weg zijn gegaan,
  4.  omdat (te) laat advies wordt ingewonnen.

Alimentatieovereenkomsten die snel en niet goed doordacht of zonder dat adequaat (juridisch) advies is ingewonnen, worden gesloten (wat nogal eens het geval is bij bijvoorbeeld zogenaamde internetscheidingen) zijn dus aantastbaar en van beperkte waarde.

Een goedkope echtscheiding via internet kan zo een kostbaar staartje krijgen!

Hebt u vragen over partneralimentatie? Wij geven u graag advies.

mr. Astrid Waals, familierechtadvocaat.