Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid!

Deze slogan werd in het verleden door de overheid gebruikt om exacte vakken voor meisjes te promoten. Nu is de slogan actueel wanneer we kijken naar de veranderingen die op stapel staan op het gebied van het familierecht.

Op 19 juni 2015 is een wetsvoorstel ingediend met als doel het stelsel van partneralimentatie te herzien.

Op 20 augustus 2015 is een wetsvoorstel ingediend met als doel de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken.

Wanneer het wetsvoorstel met betrekking tot de partneralimentatie aangenomen zal worden heeft dit tot gevolg dat er in principe maximaal gedurende 5 jaar partneralimentatie zal moeten worden betaald. Ook wordt het mogelijk al voor het sluiten van een huwelijk afspraken over alimentatie te maken.

Wanneer het wetsvoorstel met betrekking tot de gemeenschap van goederen aangenomen zal worden heeft dit tot gevolg dat bij een huwelijk in gemeenschap van goederen slechts een beperkte gemeenschap ontstaat, namelijk alleen van de goederen die vanaf het moment van huwelijk door de echtgenoten worden aangeschaft. Iedere echtgenoot is en blijft alleen eigenaar van dat wat hij of zij bij het sluiten van het huwelijk al had. Er ontstaan door deze beoogde wetswijziging dus drie vermogens: die van ieder van de echtgenoten en dat van de echtgenoten gezamenlijk.

De wetsvoorstellen liggen in lijn met de wetgeving in de ons omringende landen.

Voorbeeld: De man heeft een huis, de vrouw een auto. Man en vrouw trouwen in gemeenschap van goederen. Samen kopen ze de inboedel voor het huis. Na enkele jaren gaan man en vrouw scheiden. Onder de huidige wetgeving dienen de man en vrouw de (waarde van ) het huis, de auto en de inboedel te verdelen. Na de beoogde wetswijziging is en blijft het huis van de man, de auto van de vrouw en dienen zij de inboedel te verdelen. Ook heeft de vrouw (in principe) maximaal 5 jaar recht op partneralimentatie tegenover 12 jaar op grond van de huidige wetgeving.

Positief is dat het mogelijk wordt om al voor huwelijkssluiting afspraken te maken met het oog op een eventuele echtscheiding. Afspraken over het vermogen, ofwel wat van wie is en wat van samen wordt en over wel of geen partneralimentatie bij een scheiding, onder welke voorwaarden, voor hoe lang en zelfs welk bedrag worden allemaal mogelijk.

De realiteit is dat van partners veel meer zelfredzaamheid en financiële onafhankelijkheid wordt verwacht. Een huwelijk is niet (althans niet voor iedereen) voor altijd.

Voor zover een huwelijk ooit een garantie was dat je nooit meer hoefde te werken, zal die garantie na de beoogde wetswijzigingen niet meer bestaan.

Mijn vader zei altijd tegen mij: “Zorg dat je zelf de kost kunt verdienen”. Dit advies is gelet op de toekomstige wetgeving erg belangrijk!

Hebt u vragen over partneralimentatie of de gevolgen van echtscheiding voor uw vermogen? Wij geven u graag advies.

Mr. Astrid Waals, familierechtadvocaat.